دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی دکتر رهنما

مشخصات فردی
نام: امير
نام خانوادگی: رهنما
تاريخ تولد: ۱۳۳۷
وضعيت تأهل: متاهل دارای ۳ فرزند
رايانامه: ameer_rahnama@yahoo .com  و a_rahnama@rums.ac.ir

تحصيلات
دکتری عمومی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1368-1361
تخصص آسيب‌شناسی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان و شهيد بهشتی، تهران 1375-1371
بورد تخصصی آسيب‌شناسی بالينی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان و شهيد بهشتی 1376

پايان‌نامه‌های دکتری
۱- بررسی تاثير غلظت های مختلف موليبدن بر ايجاد صدمات هيستوپاتولوژيک کبد و کليه موش صحراي؛ اساتيد راهنما: دکتر امير رهنما، دکتر غلامرضا اسدی کرم،دانشجو: فيروزه افتخاري؛ تابستان 85-شماره 451
۲- بررسی اثرات هيستوپاتولوژيک نسبت های مختلف مس بر کليه و کبد در موش صحرايی، اساتيد راهنما: دکتر امير رهنما- دکتر غلامرضا اسدی کرم؛ دانشجو: محمد دستوري؛ شهريور 1383-شماره 389
۳- اثرات تحريکی بافت شناختی استفاده موضعی پودر؟ راديو اکتيو در زخم ناحيه گردنی موش صحرايي؛ اساتيد راهنما: دکتر امير رهنما، دکتر سيد محمد جواد مرتضوي؛ دانشجو: علی سعدپور پاريزي؛ تابستان 85 شماره 447
۴- مقايسه اندکسهای هماتوژيک بين زنان هيپوتيروئيد،هيپرتيروئيدو يوتيروئيد شهر کرمان؛ اساتيد راهنما: دکتر امير رهنما ، دکتر عبداله جعفرزاده؛ دانشجو: نازنين ايزدي؛ پائيز 1383-شماره 376
۵- بررسی اثر ضد التهابی مسدود کننده های کانال کلسيم بر روی آرتريت های تجربی ناشی از CFA در زانوی موش صحرايي؛ اساتيد مشاور: دکتر امير رهنما، دکتر پور شانظري؛ دانشجو: محمد رضا رحماني؛ تابستان 1382
۶- بررسی تغييرات پيش سرطانی در صد مورد گاسترکتومي؛ اساتيد راهنما: دکتر امير رهنما، دکتر شهريار دبيري؛ اميررهنما- علوم پزشکی کرمان شماره 799 سال 1375
۷- سرطان معده و شيوع آن در استان کرمان؛ امير رهنما؛ علوم پزشکی کرمان شماره 123 سال1369
۸- بررسی اعتياد به ترياک در موش های صحرايی نر و ماده مبتلا به ديابت تيپ بک ناشی از تزريق STZ بر ميزان آپوپتوزيس در سلولهای مغزی،کبدی و لنفوسيت ها؛ استاد مشاور: دکتر رهنما؛ استاد راهنما: دکتر غلامرضا اسدی کرم؛ دانشجو محمد آسيابانها رضايی
۹- بررسی سطح ليپوپروتئين a در بيماران کمتر و بالاتر از 45 سال دچار MI در شهرستان رفسنجان؛ استاد مشاور: دکتررهنما؛ استاد راهنما: دکتر محسن ميرزايي؛
۱۰ - بررسی ميزان فراوانی نمونه های پاتولوژيک موارد کورتاژ تشخيصی بيماران بالای 35 سال مراجعه کننده با خونريزی های غير طبيعی رحمی به بيمارستان نيک نفس رفسنجان از سال 1385 لغايت 1388؛ استاد مشاور: دکتر رهنما؛ دانشجو: رقيه زارع

مقالات چاپ شده
۱- ائوزينوفيلی خون محيطی و سابقه آلرژی در بيماران با بيماری عروق کرونر، دکتر علی اسماعيلی نديمی-دکتر امير رهنما-دکتر مهرنوش مهرابيان-دکتر حسين نوق-دکتر جعفر احمدی کهنعلی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-سال اول،جلد 1،شماره سوم،تابستان 1381
۲- سرطان معده و شيوع آن در کرمان، دکتر امير رهنما- دکتر شهريار دبيری، کتاب خلاصه مقالات سمينار سرطان های دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران- انستيتو کانس 19-17 مهر 1369
۳- سرطان معده و شيوع آن در کرمان، دکتر امير رهنما- دکتر شهريار دبيری، مجله دارو و درمان آبان 1372-شماره118 سال دهم
۴- اثر نينو پنتين و وراپاميل بر تغييرات بافت کليه در موش صحرايی ديابتی، مجله علوم تشريح ايران-سال سوم- تابستان 84- شماره 2-صفحات 83-152
۵- اثرات زيستی مثبت پودر تورهای فانوس سوخته شده راديو اکتيو بر روی زخم در موش صحرايی، مجله علمی دانشگاه علوم زشکی رفسنجان-دوره 5-شماره 2-تابستان 89-1385
۶- تاثيرقطع مصرف ترياک تدخينی بر فلور نرمال نازوفارنکس، فصلنامه پزوهشی دانشکده بهداشت "طلوع بهداشت" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقی يزد، سال هشتم- شماره سوم و چهارم-پاييز و زمستان 1388-شماره مسلسل 30-29


7- Rahnema A, Golshiri A, Effect of smoking cessation on pharynx flora, Addiction and health, No.1, 2009
8-The survey of changes in complete blood count and red cell indexes of whole blood in cubated invitro at different temperetures up to 48 hours. Journal of ayub medical college (JAMC), 18(1):2006
9-Different effect of opium addiction on the serum level of transforming growth factor (TGF-β) And white blood cells count in diabetic male and female rats. TRANSACTIONS OF International congress of Biochemistry and Biology, Iran
-

ارائه مقاله در سمينارها و همايش‌های علمی
• سرطان معده و شيوع آن در کرمان، سمينار سرطان های دستگاه گوارش ايران- انستيتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران 19-17 مهر 1379
بررسی ارتباط ائوزينوفيلی خون محيطی و سابقه آلرژی با بيماريهای عروق کرونر قلبی در بيماران بستری دربخش مراقبت های قلبی علی ابن ابی طالب رفسنجان، نخستين همايش درون‌دانشگاهی تحقيقات بالينی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 8 خرداد 1382
استفاده از آزمايش CBC در تشخيص بيماريها و تغييرات آن، سمينار نحوه تشخيص و کنترل بيماريها با کمک مطالعات آزمايشگاهی 3-2/4/1381 دانشگاه علوم زشکی رفسنجان-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مروری بر آزمايش کامل ادرار، سمينار نحوه تشخيص و کنترل بيماريها با کمک مطالعات آزمايشگاهی 3-2/4/1381 دانشگاه علوم زشکی رفسنجان-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
آزمايش CRP و کاربرد آن در تشخيص بيماريها ، سمينار نحوه تشخيص و کنترل بيماريها با کمک مطالعات آزمايشگاهی 3-2/4/1381، دانشگاه علوم زشکی رفسنجان-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
تاثير قطع مصرف ترياک تدخينی بر فلور نرمال نازوفارنکس، سومين کنگره سراسری رفتارهای پرخطر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقی يزد 20-18


Differential effects of opium addiction on the serum level of transforming growth factor (TGF-β) and white blood cells count in diabetic male and female rats. 10th Iranian cingress of Biochemistry & 3th international congress of Biochemistry and Molecular Biology, 16-19 November 2009, Tehran-Iran.

طرح‌های پژوهشی
۱- بررسی اثرات هورمتيک احتمالی استفاده از پودر lantern mantle راديو اکتيو در ترميم زخم ناحيه گردنی موش صحرايی 1382
۲- تاثير نسبت‌های مختلف از موليبدن بر فاکتورهای بيوشيميايی خون،CBC، هورمون‌های تيروئيدی، حافظه، کاتاراکت، وزن و صدمات پاتولوژيکی موش صحرايی، دانشگاه علوم زشکی رفسنجان، دانشکده پزشکی، ( همکاری در انجام تحقيق).
۳- بررسی وضعيت پرسنل پرستاری و آزمايشگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابی طالب از نظر آنتی ژن سطحی ويروس هپاتيت B و تيتر آنتی بادی بر عليه آن،مجريان غلامرضا رفيعی، امير رهنما، دانشگاه علوم زشکی رفسنجان.
۴- بررسی اپيدميولوژيکی نتايج آسيب‌شناسی پاپ اسمير مراکز پاتولوژيکی شهر رفسنجان در سال های 87-1386، دکتر امير رهنما، زينب اصمی، حسين اسماعيلی
۵- تاثيرقطع مصرف ترياک تدخينی بر فلور نرمال نازوفارنکس -بعنوان يکی از مجريان اصلی- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تير ماه 1387
(مقايسه فلور ميکروبی نازوفارنکس قبل و بعد از ترک مواد مخدر در مردان وابسته به ترياک مراجعه کننده به کلينيک ترک اعتياد دانشگاه علوم زشکی رفسنجان در سال 1386)
۶- مقايسه تاثير دهان شويه با پدويدول ايوداين و کلر هگزيدين بر انتقال ميکروارگانيسم ها به داخل نای طی آنتوباسيون و خارج کردن لوله تراشه جهت بيهوشی عمومی در اتاق های عمل مرکز آموزشی درمانی مرادی رفسنجان در سال 1386 بعنوان مجری طرح
۷- تاثير غلظت آلبومين در مرحله آماده سازی اسپرم انسانی بر نسبت اسپرم حاوی کروموزوم X,Y با استفاده از فلورسنت اين سايتو هيپريداليدن (FISH)) بعنوان همکار طرح - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۸- بررسی بررسی سطح سرمی ليپوپروتئين a در بيماران دچار انفارکتوس ميو کارد و سالم شهرستان رفسنجان، به عنوان مجری طرح

 

مسئوليت‌های اجرايی و سوابق شغلی

عنوان

از

تا

مسئول فنی و سرپرست آزمايشگاه بالينی علی ابن ابی طالب

1376

1386

مسول فنی و سرپرست آزمايشگاه پاتولوژی علی ابن ابيطالب

1376

ادامه دارد

مسئول بانک خون بيمارستان علی ابن ابيطالب

1376

1386

عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

1380

ادامه دارد

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

1381

ادامه دارد

کارشناس مسئول آزمايشگاههای معاونت درمان

1381

ادامه دارد

عضو و رابط انجمن پاتولوژيست های ايران

1381

ادامه دارد

مديريت گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

1381

ادامه دارد

عضو کميته دارو و درمان و تجهيزات بيمارستان علی ابن ابيطالب

1382

ادامه دارد

عضو کميته کادر پزشکی و پرسنلی بيمارستان علی ابن ابيطالب

1382

ادامه دارد

عضو کميته آسيب‌شناسی بيمارستان علی ابن ابيطالب

1382

ادامه دارد

عضو کميته و مرگ و مير بيمارستان علی ابن ابيطالب

1382

ادامه دارد

عضو شورای علمی- تخصصی بررسی امور تشخيصی و درمانی دانشگاه

1383

ادامه دارد

عضو کار گروه ايدز شهرستان رفسنجان

1383

ادامه دارد

عضو کميته سوانح و حوادث بيمارستان

1383

ادامه دارد

عضو کميته بهداشت و عفونت های بيمارستانی

1383

ادامه دارد

عضو کميته اسناد و مدارک پزشکی بيمارستان

1383

1387

عضو ستاد اطلاع رسانی دانشگاه

1383

ادامه دارد

مدير عامل مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب

1383

1384

عضو کميته ارزشيابی بيمارستانها

1383

ادامه دارد

عضو هيئت بدوی انتظامی نظام پزشکی جمهری اسلامی

1383

ادامه دارد

عضو کميته جامعه ايمن شهرستان رفسنجان

1383

1388

عضو ستاد سازماندهی اجرايی و نظارت شبکه ارجاع بيمه روستايی

1384

1387

سرپرست حوزه معاونت درمان دانشگاه

1384

1387

مسئول فنی آزمايشگاه انقلاب و زايشگاه نيک نفس

1384

ادامه دارد

عضو شورای تحقيقات بالينی بيمارستان مرادی

1384

ادامه دارد

نماينده وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کمسيون ماده 11 تعزيرات حکومتی

1384

ادامه دارد

عضو شورای فنی دانشگاه

1384

ادامه دارد

عضو کميته ارتقا سلامت مادران و نوزادان در دانشگاه

1384

1387

مشاور علمی برنامه ثبت سرطان

1385

ادامه دارد

عضو هيئت مرکزی نظارت دانشگاه

1385

ادامه دارد

عضو کميته کاهش مرگ و مير کودکان 1تا 59 ماهه دانشگاه

1385

1387

عضو کميته آموزش مداوم مرکز توسعه آموزش پزشکی

1385

ادامه دارد

عضو کميته پدافند غير عامل دانشگاه

1385

1387

عضو اجرايی برنامه کشوری مراقبت از عوامل خطر بيماريهای غير واگير

1386

ادامه دارد

عضو شورای دانشگاه

1387

ادامه دارد

عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی

1388

ادامه دارد

-

شرکت در دوره‌های آموزشی و سمينارهای علمی

دوره

زمان

مدت دوره

سمينار سرطان‌های دستگاه گوارش (ايراد سخنرانی)

مهرماه 1369

3 روز

کنگره و باز‌آموزی پاتولوژی دستگاه گوارش

آبان ماه 1372

3 روز

باز آموزی درماتوپاتولو‍‍‍‍ژی

مهرماه 1372

4 روز

سمينار تومورهای کودکان

1377

2 روز

کنگره پاتولوژی کلينيکال و آناتوميکال

مهرماه 1378

6 روز

آموزش مداوم رشته پاتولوژی

دی ماه 1378

4 روز

کارگاه I.C.D (طبقه‌بندی بين‌المللی بيماری‌ها)

آبان ماه 1378

2 روز

کنگره ساليانه پاتولوژی (ايراد سخنرانی)

آبان ماه 1379

6روز

برنامه آموزش مداوم پزشکان عموم (ايراد سخنرانی)

خردادماه 1379

2 روز

برنامه آموزش مداوم پزشکان عمومی (ايراد سخنرانی

مهرماه 1379

5 روز

سمينار علوم آزمايشگاهی

خرداد ماه 1380

4روز

سمينار نحوه تشخيص و کنترل بيماری‌ها (ايراد سخنرانی)

آبان ماه 1380

2 روز

کارگاه ييماری‌های غيرواگير (ايراد سخنرانی)

اسفندماه 1380

2 روز

کارگاه اخلاق پزشکی

شهريور 1381

2 روز

کارگاه روش‌های آماده سازی اسپرم جهت ART

1382

2 روز

کارگاه توسعه تحقيقات جامعه نگر

1382

2 روز

کارگاه آموزشی رويکرد نظام مند به خطای پزشکی

1382

-

اولين کارگاه ارتقاءکيفيت خدمات آزمايشگاهه منطقه يک

1382

2 روز

کارگاه ارتقاء کيفيت خدمات امور آزمايشگاههای کشور

مردادماه 1382

2روز

کارگاه اموزشی رويکرد نظامند به خطاهای پزشکی

مردادماه 1382

1 روز

همايش تحقيقات بالينی دانشگاه(ايراد سخنرانی)

خردادماه 1382

1 روز

آموزش مداوم پاتولوژی

دی ماه 1382

4 روز

کنگره ارتقا کيفيت خدمات آزمايشگاه

دی ماه 1382

3 روز

کارگاه فناوری اطلاعات در علوم آزمايشگاهی

دی ماه 1382

1 روز

دومين کنگره ارتقا کيفيت خدمات آزمايشگاهی

دی ماه 1382

3 روز

کارگاه توسعه تحقيقات جامعه نگر

دی ماه 1382

2 روز

کنفرانس عوارض ناخواسته دارويی

آذرماه 1382

1 روز

کارگاه ارزشيابی دانشجو

دی ماه 1382

1 روز

کارگاه برنامه‌ريزی استراتژيک

1383

2 روز

کارگاه برنامه‌ريزی آموزشی

1383

2 روز

کارگاه طبابت مبتنی بر شواهد

1383

2 روز

کنگره آزمايشگاههای پزشکی رفرانس

خردادماه 1383

3 روز

کارگاه مشاوران نرم‌افزاری ثبت سرطان

شهريورماه 1383

1 روز

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

تيرماه 1383

2 روز

همايش ساليانه اسيب شناسی ايران

دی ماه 1383

4 روز

کارگاه داوری مجله علمی و پژوهشی

1383

1روز

کنفرانس بين المللی مديريت سرآمدی

اسفندماه 1383

2روز

چهارمين کنگره ارتقا کيفيت خدمات آزمايشگاهی

1384

3روز

کارگاه خطاهای داروپزشکی

1384

2 روز

سمينار پايش و کنترل کيفی فرآيندهای استريليزاسيون

مهرماه 1384

1 روز

دوره مقدماتی ايزومديريت کيفيت آزمايشگاه

آذرماه 1384

2 روز

همايش ساليانه آسيب‌شناسی ايران

آذرماه 1384

4 روز

کارگاه مديريت پژوهشی با تاکيد بر اولويت‌های تحقيقاتی

1385

2روز

سمپوزيوم کدگذازی موارد سرطانی

1385

1 روز

همايش مديريت حوادث و فوريت‌های پزشکی کشور

1385

3 روز

کنگره بين المللی طب انتقال خون

1385

3روز

نهمين همايش سالانه آسيب شناسی کشور

1386

3 روز

دوره آموزشی کنترل کيفی و اصول بهينه سازی

1386

3 روز

اولين کنگره بين‌المللی و ششمين کنگره کشوری ارتقاء کيفيت

1386

4 روز

اولين کنگره کشوری بيماری لپتوسيروزيس

1387

3 روز

کارگاه آموزشی توانمند سازی آزمايشگاهی مرجع دانشگاه در راستای استاندارد های سيستم مديريت کيفيت

1387

-

دوره آموزشی فنون مستند سازی

1387

3روز

سومين کنگره بين المللی و هشتمين کنگره کشوری ارتقا کيفيت

1389

4روز

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 6066
 بازدید امروز : 107
 کل بازدید : 24389308
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 1.2871
site map | home