دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٧ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی دکتر محمد زارع بیدکی

اطلاعات فردی
نام
: محمد
نام خانوادگی: زارع بيدکی
تاريخ تولد: هفتم دی‌ ۱۳۴۳
وضعيت تأهل: متأهل، دارای دو فرزند
مرتبه دانشگاهی: استاديار
نشانی محل کار: گروه ميکروبيولوژی، دانشکده پزشکی رفسنجان، ميدان انقلاب، رفسنجان، استان کرمان
تلفن: ۵۲۳۴۰۰۳ – ۰۳۹۱
دورنگار: ۵۲۲۵۲۰۹ – ۰۳۹۱
رايانامه:
mzarebidaki@gmail.com
وب‌سايت شخصی: www.zare-bidaki.com

تحصيلات دانشگاهی
۱۳۸۲-۱۳۸۸: دکتری تخصصی (PhD) در رشته انگل‌شناسی پزشکی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران.
۱۳۷۱-۱۳۷۵: کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی (MSc)، گروه انگل‌شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
۱۳۶۸-۱۳۷۱: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران.
۱۳۶۲-۱۳۶۵: کاردانی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی، يزد، ايران.

 پايان‌نامه‌ها
۱- «بررسی ميزان شيوع عفونت اکينوکوکوس مولتی لوکولاريس در ميزبان‌های نهايی در منطقه دشت مغان با استفاده از دو روش Copro-PCR و CA-ELISA». رساله برای دريافت درجه دکتری تخصصی (PhD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران، به راهنمايی آقايان دکتر ايرج موبدی و دکتر محمدرضا سياوشی
۲- «يررسی تغييرات پارامترهای خونی و بيوشيميايی در بيماران مبتلا به مالاريای ويواکس در شهرستان کهنوج قبل و بعد از درمان» برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (MSc) در رشته انگل‌شناسی پزشکی ار دانشگاه تربيت مدرس، به راهنمايی شادروان دکتر احمد شاهمرادی و آقای دکتر عبدالحسين دليمی اصل

 کارگاه‌های آموزشی
۱- 
کارگاه روش تحقيق مقدماتی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۰-۱۵ مهرماه ۱۳۷۸، رفسنجان.
۲- کارگاه روش تحقيق پيشرفته، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۸-۲۹ فروردين ۱۳۷۹، رفسنجان.
۳- سيزدهمين کارگاه استراتژی‌های آموزشی و روشهای ياددهی، برگزار شده توسط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۸-۳۰ دی ۱۳۸۳، تهران.
۴- کارگاه نگارش علمی “Scientific Writing” برگزار شده توسط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۶ اسفند ۱۳۸۳، تهران.
۵- کارگاه داوری مقالات، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۹ آذر ۱۳۸۸، رفسنجان.
۶- کارگاه ارزشيابی نظری و بالينی دانشجو(انواع امتحانات و روشهای ارزشيابی نوين)، برگزار شده توسط مرکز توسعه آموزش (EDC) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۳ دی ۱۳۸۸، رفسنجان.
۷- کارگاه نانوتکنولوژی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۸ بهمن ۱۳۸۸، رفسنجان.
۸- کارگاه «Endnote» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شيراز در دومين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشکی کشور، ، ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، شيراز
۹- کارگاه «آشنايی با روش پژوهش کارآمد» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شيراز در دومين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشکی کشور، ۱۱ مرداد ۱۳۸۹، شيراز
۱۰- کارگاه «روش‌های کاربردی تشخيص آزمايشگاهی ليشمانيوز پوستی و احشايي» برگزار شده در دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۸ مهر ۱۳۸۹، تهران.
۱۱- کارگاه آموزشی تخصصی منابع الکترونيکی مشترک (Ovid و Ebsco)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹، رفسنجان
۱۲-
کارگاه «SPSS» برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۳۹۰، رفسنجان
۱۳- کارگاه «داوري و ارزشيابي نقادانه مقالات علوم سلامت» برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۵ و ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، رفسنجان
۱۴- کارگاه «DNA vaccines» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۷ مهر ۱۳۹۱، کرمان
۱۵- کارگاه «GIS applications in parasitic diseases » برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۶ مهر ۱۳۹۱، کرمان

همايش‌ها
۱- کنگره خون و بيماری‌های مرتبط، انستيتو پاستور ايران، ۱-۳ دی ۱۳۷۵، تهران
۲- ششمين کنگره ملی و اولين کنگره منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی، ۷-۹ خرداد ۱۳۸۷، انستيتو تحقيقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج
۳- هفتمين همايش سراسری و دومين کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی در ايران،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، تهران
۴- اولین کنگره بین‌المللی و هشتمین همایش انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۵ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۱، کرمان

 فعاليت‌هاي آموزشی
۱- تدريس تک‌ياخته‌شناسی پزشکی برای دانشجويان علوم آزمايشگاهی، پرستاری، مامايی، اتاق عمل؛ دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۲- تدريس کرم‌شناسی پزشکی برای دانشجويان علوم آزمايشگاهی، پرستاری، مامايی، اتاق عمل؛ دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۳- تدريس حشره‌شناسی پزشکی برای دانشجويان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۴- تدريس زيست‌شناسی انگل‌ها برای دانشجويان زيست‌شناسی، دانشگاه پيام نور مرکز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۵- تدريس پروتوزئولوژی برای دانشجويان زيست‌شناسی، دانشگاه پيام نور مرکز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۶- تدريس در کارگاه Endnote برای دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۷-
تدریس در کارگاه «EndNote X3» برای اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی رفسنجان،‌ برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۸ و ۲۹ دي ‌۱۳۹۰، رفسنجان
۸-
تدریس در کارگاه «EndNote» برای دانشجویان دوره PhD دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،‌ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱، یزد
۹- تدریس درس «سیستم‌های پردازش و مدیریت الکترونیک اطلاعات» برای دانشجویان PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳۹۱

 فعاليت‌های حرفه‌ای و اجرايی
۱- عضويت در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
۲- عضويت در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
۳- معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ 
۴- داوری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا کنون
۵- داوری مجله انگلیسی علوم پایه پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
۶- داوری مجله انگلیسی میکروبیوژی جندی‌شاپور (دانشگاه علوم پزشکی اهواز)

 عضويت در انجمن‌ها
۱- انجمن انگل‌شناسی ايران، از سال ۱۳۷۸ تاکنون
۲- انجمن ميکروبيولوژی ايران، از سال ۱۳۸۳ تاکنون
۳- جامعه علمی آزمايشگاهيان ايران
۳- فدراسيون جهانی انگل‌شناسان (World Federation of Parasitlogists)

کتب تألیف شده
۱- محمد زارع بیدکی، سیدحسین عبدالهی. مروری بر حشره‌شناسی پزشکی. کرمان: انتشارات ایستا. ۱۳۹۱.
۲- سیدحسین عبدالهی، محمد زارع بیدکی. تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی انسان (تئوری و عملی). کرمان: انتشارات ایستا. ۱۳۹۱. 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها
۱- زارع بيدکی م. دليمی ع. «تغييرات پارامترهای خونی و بيوشيميايی در بيماران مبتلا به مالاريای ويواکس در شهرستان کهنوج»،‌ کنگره خون و بيماری‌های مرتبط، انستيتو پاستور ايران، ۱-۳ دی ۱۳۷۵، ارائه به صورت سخنرانی، تهران، ايران.

2- Siavashi M. Zarea M., “Study of Prevalence of Echinococcus multilocularis infection in carnivores of Moghan Plain, North West of Iran”, 13th Congress on Infectious Diseases, Malaysia

۳- زارع بيدکی م.، موبدی ا.، سياوشی م. نداف س.، کيا ع. و همکاران. «شيوع عفونت گونه‌های اکينوکوکوس در سگ‌سانان دشت مغان با استفاده از کوپروآنتی‌ژن الايزا»، هفتمين  همايش سراسری و دومين کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی در ايران،  ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت سخنرانی، تهران، ايران.
۴- زارع بيدکی م.، موبدی ا.، سياوشی م. نداف س.، کيا ع. و همکاران. « شيوع کرم‌های زئونوز روده‌ای در سگ‌سانان دشت مغان، شمال غرب ايران» هفتمين همايش سراسری و دومين کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بيماری‌های انگلی در ايران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت پوستر، تهران، ايران.

5- Differential Detection of Echinococcus Spp. Copro-DNA by nested-PCR in domestic and wild definitive hosts in Moghan plain, Iran, First International and 8th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases in Iran, October 16-18 2012, Kerman, Iran 

مقالات چاپ شده
۱- زارع بيدکی م.، دليمی ع. تغييرات پارامترهای خونی و بيوشيميايی در بيماران مبتلا به مالاريای ويواکس در شهرستان کهنوج. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۳۸۲، جلد ۳ شماره يک: ۱۷-۲۴

2- Anaraki Mohammadi G, Mobedi I, Ariaiepour M, Pourmohammadi Z, Zare-Bidaki M. A Case Report of Nasopharyngeal Linguatuliasis in Tehran, Iran and Characterization of the Isolated Linguatula serrata. Iranian J Parasitol 2008; Vol.3 (1):53-55.
3- Zare-Bidaki M, Mobedi I, Naddaf SR, Beigom Kia E, Mahmoudi M, Piazak N, Nekouie H, Sadeghiyeh Ahari S, Habibzadeh S, Siavashi M. A Survey on Prevalence of Echinococcus spp. Infection Using Coproantigen ELISA among Canids of Moghan Plain, Iran. Iranian J Publ Health, 2009, Vol.38 (1):112-118.
4- Hami M, Naddaf SR, Mobedi I, Zare-Bidaki M, Athari SS, Hajimohammadi B, Anaraki-Mohammadi G. Prevalence of Linguatula serrata Infection in Domestic Bovids Slaughtered in Tabriz Abattoir, Iran. Iranian J Parasitol, 2009, Vol.4 (3):25-31.
5- Zare-Bidaki M, Mobedi I, Sadeghieh Ahari S, Habibizadeh S, Naddaf SR, Siavashi MR. Prevalence of Zoonotic Intestinal Helminths of Canids in Moghan Plain, Northwestern Iran. Iranian J Parasitol: Vol. 5, No.2, 2010, pp. 42-51.

۶- زارع بیدکی م.، رضائیان م.، علی‌عباسی پ.، مروری بر جنبه‌های اخلاقی در پژوهش‌های حیوانی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. بهمن و اسفند ۱۳۹۱،‌دوره یازدهم،شماره ۶: ۵۹۸-۵۷۵.

7- Ghorban K, Dadmanesh M, Hassanshahi G, Momeni M, Zare-Bidaki M, Kazemi Arababadi M, Kennedy D. Is the CCR5 Δ 32 Mutation Associated with Immune System-Related Diseases? inflamation, 2013, Vol. 36(3):633-42.
8- Mobedi I, Zare-Bidaki M, Siavashi M, Naddaf SR, Beigom Kia E, Mahmoudi M. Differential Detection of Echinococcus Spp. Copro-DNA by nested-PCR in domestic and wild definitive hosts in Moghan plain, Iran. Iranian Journal of parasitology, 2013, Vol. 8(1):107-113.
9- Zare-Bidaki M, Ayoobi F, Hassanshahi G, Arababadi MK, Mirzaei T, Darehdori AS, et al. Mutations within the HBc Gene of the Hepatitis B Virus: A Study on Iranian Patients. Clin Lab. 2014;60(1, 2).
10. Karimi‐Googheri M, Daneshvar H, Nosratabadi R, Zare‐Bidaki M, Hassanshahi G, Ebrahim M, et al. Important roles played by TGF‐β in hepatitis B infection. Journal of medical virology. 2014;86(1):102-8.

۱۱- یحیی افتخاری، محسن رضائیان، محمد زارع بیدکی، عابد عربشاهی پاریزی. بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های دفاع شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۷۲. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره ۱۲، مهر ۱۳۹۲، شماره ۷، ۵۴۴-۵۳۱

12- Hakimi H, Zare-Bidaki M, Zainodini N, Assar S, Kazemi Arababadi M. Significant Roles Played by IL-10 in Chlamydia Infections. Inflamation. 2014: DOI:10.1007/s10753-013-9801-1.
13- 
Shabani Z, Bagheri M, Zare-Bidaki M, Hassanshahi G, Arababadi MK, Mohammadi Nejad M, et al. NK cells in hepatitis B virus infection: a potent target for immunotherapy. Archives of virology. 2014, epub ahead of print. DOI 10.1007/s00705-013-1965-3.
14- Yousefidaredor H, Zare-Bidaki M, Hakimi H, Assar S, Bagheri V, Kazemi M. IL-17A plays an important role in induction of type 2 diabetes and its complications. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014;4(5):412-5.
15- Zare-Bidaki M, Hakimi H, Abdollahi SH, Zainodini N, Kazemi Arababadi M, Kennedy D. TLR4 in Toxoplasmosis; friends or foe? Microbial pathogenesis. 2014;69:28-32.
16- Kazemi Arababadi M, Zare Bidaki M, Kennedy D. IL-17A in hepatitis B infection: friend or foe? Archives of Virology. 2014;2014(1-6).

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 5950
 بازدید امروز : 387
 کل بازدید : 21260813
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.7031
site map | home