• اقتصاد مقاوتی


شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
اخبار و اطلاعیهلینک های مفیدخدمات تحت وبخدمات الکترونیک
صفحه اصلی > ملاقاتهای مردمی با ریاست دانشگاه 

» ملاقات های مردمی با ریاست دانشگاه

:مراجعین محترم می توانند در روزهای یک شنبه  ساعت 7:30 الی 8:30 با تعیین وقت قبلی با ریاست محترم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ملاقات داشته باشند.

تلفنها جهت تعیین وقت: 91-8220090-0391

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
home | site map