سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آیا از اطلاع رسانی و امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

 

صفحه اصلی > گروه های آموزشی علوم پایه > گروه پاتولوژی > اعضای هیات علمی گروه 

اعضای هیات علمی گروه پاتولوژی

نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی رتبه رایانامه CV تلفن
 دکتر طاهره اسلام منش MD  آسیب شناسی استادیار   dr.eslammanesh@yahoo.com    03431315099
دکتر امیر رهنما  MD  پاتولوژی بالینی و تشریحی   ---  ameer_rahnama@yahoo.com    03431315097
دکتر مرتضی خادم الحسینی MD پاتولوژی بالینی و تشریحی  استادیار mortezakhademalhosseini@gmail.com  03431315092

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان