پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آیا از اطلاع رسانی و امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

 

صفحه اصلی > معاونت پ‍‍ژوهشي > كتابخانه دانشکده > بخش های کتابخانه > امانت و سازمان دهی 

 بخش امانت :

پويايي هر كتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب، مداوم و روز آمد است. تمام فعاليت هاي كتابخانه ( گزينش ، فراهم آوري ، سازماندهي و دسترس پذير كردن منابع ) در جهت ارائه خدمات به استفاده كنندگان كتابخانه است و بيشترين تبلور آن در قسمت امانت است. بخش امانت كتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه ای امكان استفاده از منابع موجود و نيز جستجوي منابع از طريق موضوع، نويسنده ، عنوان و ساير مشخصات كتابشناختي به مراجعان ارائه خدمت مي كند. شيوه تنظيم كتابها براساس رده بندي كتابخانه ملی پزشکی آمریکا رده بندي NLM می باشد . همه كتابها در كتابخانه به استثناء كتابهاي مرجع با در نظر گرفتن قوانين امانت کتابخانه به امانت داده مي شوند.

مهمترین وظایف بخش امانت :

    - ثبت نام کليه اعضاى هيئت علمى، دانشجويان وکارمندان جهت عضويت درکتابخانه طبق ضوابط

    - پاسخگويى به کليه مراجعين

       - راهنمايى کليه مراجعين ودانشجويان جهت استفاده از منابع کتابخانه

    - امانت کتب وساير منابع کتابخانه طبق ظوابط

    - تحويل گرفتن کتب امانتى وساير منابع

    - جستجوى اطلاعات درپايگاههاى اطلاعاتى کتابخانه براى مراجعين(به طريقه جستجو مراجعه شود)

    - فايل نمودن کتب برگشتى در قفسه ها

    - قفسه خوانى وبرطرف نمودن اشکالات موجود درکتب ومشخص نمودن  مفقودى ها

    - انتخاب کتابهاى فرسوده وفرستادن آنها به صحافي

    - ا رائه خدمات تمدید کتاب از طریق مراجعه مستقیم وتماس تلفني

    - تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

  نحوه امانت کتاب :

دانشجویان می توانند در هر نوبت حداکثر  6 نسخه کتاب به مدت 15 روز و اعضای هیئت علمی هر نوبت حد اکثر 10 نسخه برای مدت یک ماه به امانت بگیرند ، درصورتیکه کتابهای متقاضی نداشته باشد با توجه به موقعیت و نظر کتابدار بخش امانت قابل تمدید خواهد بود .

-  مراجعین به کتابخانه در صورت امانت کتاب  موظف می باشند که در تاریخ مقرر منابع به امانت گرفته شده را به کتابخانه عودت نمایند . در غیر این صورت برای آنها تاخیر به حساب می آید . طبق مقررات و آئین نامه کتابخانه با آنها برخورد خواهد شد

-. اگر به هر دلیلی کتاب یا هر نوع مواد کتابخانه ای گم یا ناقص از قبیل پارگی ، بریدن تصاویر، غیر قابل استفاده نمودنCD شود ، گیرنده موظف است عین آن را تهیه و در اختیار کتابخانه قراردارد.

بخش مجموعه سازی :

کتابخانه، واحدی زنده است که برای استفاده ی یک جامعه بنا نهاده شده، بنابر این منابعی که فراهم می شوند، باید مورد نیاز و خواست جامعه مربوط باشند.

مجموعه ی کتابخانه : شامل تمام مواد مختلفی است که در کتابخانه برای استفاده ی مراجعه کنندگان فراهم می شود ومنابع کتابخانه یا موجودی کتابخانه نیز خوانده می شود

مجموعه سازی : یعنی با برنامه ریزی ، منابع کتابخانه به شیوه ای گردآوری شوند که نه تنها نیازهای فوری استفاده کنندگان بر آورده شوند، بلکه مجموعه ای منسجم و معتبرفراهم آید که به کمک آن و بر پایه ی اهداف و خدمات پیش بینی شده، در سال هاي بعد هم بتواند پاسخگو باشد. به طور کلی به مجموعه ی فعالیت های انتخاب، سفارش و دریافت منابع کتابخانه ای که به کمک خرید، اهدا یا مبادله انجام می گیرد ، مجموعه سازی می گویند. وظیفه و کارکرد این بخش ازکتابخانه دانشکده عبارت است از کلیه امور مربوط به سفارش و تهیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ،نشریه، و منابع غیر کتابی مانند سی دی های آموزشی

اصول کلی: درانتخاب منابع باید اصول زیر را در نظر داشت:

فراهم کردن آثار مختلف در زمینه موضوع هایی که به جامعه استفاده كننده از كتابخانه  مربوط می شوند و ممکن است مورد نیاز آن ها باشند. باید از انتخاب منابعی که خواننده ندارد، پرهیز کرد و اولویت را به انتخاب منابع کم بها با خواننده ی بسیار، در برابر منابع گران بها با خواننده ی کم داد.

بی طرفی در انتخاب منابع .

در نظرگرفتن کیفیت مطالب و نیاز خواننده . خواست خواننده اصل مهم در انتخاب منابع است.

تهیه ی منظم و سریع کتاب های جدید با رعايت  تناسب و تعادل از نظر کمیت و محتوای موضو عی.

حذف منابعی که مورد نیاز نیستند یا استفاده ی چندانی ندارند. در حذف منابع نا خواسته باید با دقت عمل کرد.در مجموع انتخاب منابع کار آسانی نیست و باید روش آن روشن و آشکار و پیرو راهبرد معینی باشد. هر از گاهی باید مجموعه را ارزشیابی کرد و در نهایت سه عامل را در نظر داشت:

در نظر گرفتن اهداف کتابخانه

نوع جامعه ای که کتابخانه به آن خدمت می کند

نوع منابعی که در مجموعه وجود دارند، با در نظر گرفتن موضوع، شکل و تعداد.

انتخاب و تهیه ی مجموعه ی کتابخانه باید دو ویژگی داشته باشد: ویژگی های کیفی و ویژگی های کمی

سفارش و خرید منابع :

دريافت کاتالوگ منابع ازناشران و ارسال آن به گروههاى آموزشى جهت انتخاب کتاب.

هم چنین انتخاب کتب مورد نیاز از طریق سایت نمایشگاه  .

 بررسى و انتخاب آخرين رفرنسهاى موجود دربازار و تطابق آن با موجودى کتابخانه توسط کتابداران

نظرخواهى ازاستفاده کنندگان ودانشجويان جهت اطلاع ازنياز آنها.

کنترل درخواست هاى رسيده با موجودى کتابخانه .

تنظيم ليست خريد کتب براساس اطلاعات جمع آورى شده .

تهيه منابع انتخاب شده  توسط مسئولين و کتابدارن از نمايشگاهها ى بين المللى کتاب و ناشرين داخلي

دريافت منابع وکنترل آن با ليست خريد .

ثبت مشخصات کتب در دفاتر ثبت.

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1867
 بازدید امروز : 106
 کل بازدید : 857018
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/8371