يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آیا از اطلاع رسانی و امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

 

صفحه اصلی > معاونت پ‍‍ژوهشي > كتابخانه دانشکده > آئین‌نامه و مقررات کتابخانه 

 آئین‌نامه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


 مقدمه‌: هدف از تدوین این آیین نامه توسعه خدمات اطلاع‌رسانی، هماهنگی و یکدست سازی ارائه خدمات در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می‌باشد. هر کتابخانه می‌تواند با رعایت چارچوب این آیین نامه و برجسب نیاز‌، آیین نامه داخلی تنظیم نماید که پس از تایید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه قابل اجرا می‌باشد.

تعاریف‌
کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه‌
منظور از کتابخانه‌های تحت پوشش تمامی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اعم از کتابخانه‌های دانشکده‌ای، مراکز آموزشی درمانی‌، مراکز بهداشتی‌، معاونت فرهنگی‌، معاونت بهداشتی‌، مراکز تحقیقاتی و گروه‌های آموزشی می‌باشد.                                                                         
منابع کتابخانه‌: منظور از منابع کتابخانهزکتاب‌، نشریات ادواری علمی چاپی‌، پایان نامه‌، لوح فشرده‌، مواد دیداری شنیداری و ............ می‌باشد                                                                                                                      
عضویت‌: منظور از عضویت در کتابخانه‌، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانه‌ای و صدور کارت عضویت کتابخانه می‌باشد                                                    .
کادر آموزشی دانشگاه‌: منظور  از کادر آموزشی دانشگاه کلیه اعضا هیات علمی و مربیان رسمی‌، پیمانی و حق‌التدریس می‌باشد                              .
دانشجو: منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای می‌باشد.
دانشجوی تحصیلات تکمیلی‌: منظور از دانشجوی تحصیلات تکمیلی‌، دانشجوی شاغل به تحصیل در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی می‌باشد                                                                                           
کارکنان: منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می‌باشد                     .
بازنشستگان‌: کلیه بازنشستگان صندوق کشوری و اعضاء هیات علمی که از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بازنشسته شده اند.

ماده یک‌: استفاده کنندگان                                                                  
الف) کادر آموزشی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان                                                          

ب) دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان                           

ج) کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان                                 

 
د) پزشکان آزاد‌، دندان پزشکان‌، دارو سازان که در شهر رفسنجان کار می‌کنند                                                           
ه) بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ماده دو‌: عضویت                                                                                      
۱- کادر آموزشی، کارکنان، بازنشستگان  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای  عضویت در هر کدام از کتابخانه‌های دانشگاه می‌توانند با ارائه حکم کارگزینی( کارمندان)‌، یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت از منابع کتابخانه استفاده نمایند.                       
۲- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت دانشجویی یا معرفی از آموزش دانشکده مربوطه و تکمیل فرم در خواست عضویت‌، با ارائه یک قطعه عکس می‌توانند به عضویت کتابخانه واحد مربوطه در آیند.                               
۳- تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اعم از رسمی‌، پیمانی‌، طرحی‌، قراردادی شاغل در دانشگاه‌، در صورت تکمیل فرم در خواست عضویت،  با ارائه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس می‌توانند به عضویت کتابخانه واحد مربوطه در ایند                                                   . 
۴- دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها در صورت ارائه نامه از آموزش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان یا دانشکده مربوطه و تکمیل فرم در خواست عضویت، می‌توانند از امکانات کتابخانه ها استفاده نمایند و مدت عضویت آنها برابر مدت مهمانی آنها خواهد بود                                                      .
۵- ارائه خدمات به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان با صلاحدید مسئول کتابخانه هر واحد امکان پذیر است.
۶- تمامی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با معرفی از اداره پرسنلی یا واحد حقوقی بازنشستگان و تکمیل فرم عضویت و امضاء تعهد نامه به کتابخانه مربوطه و ارائه یک قطعه عکس می‌توانند به طور انتخابی به عضویت یکی از کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی در آیند و از تمامی کتابخانه ها استفاده نمایند.

ماده سه‌: امانت                                                                                         
۱- استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در یکی از کتابخانه‌های تحت شبکه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می‌باشند و منابع صرافاً به اعضا کتابخانه ها امانت داده می‌شود                                                         
۲- کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواشته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند                                                        . 
۳- در قبال منابع امانت گرفته شده‌، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می‌باشد. لذا امانت گیرنده مؤظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص‌، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می‌باشد                                                                                                         
۴- تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می‌باشد:

  کادر آموزشی

اعضا هیئت علمی

۱۰جلد

۳۰ روز

مربیان رسمی و پیمانی

۸ جلد

۳۰ روز

مربیان حق التدریس

۶ جلد

۲۰ روز

دانشجوی تحصیلات تکمیلی ، دستیار تخصصی

۶ جلد

۲۰ روز

دانشجوی پزشکی

۶ جلد

۱۵ روز

دانشجوی دندانپزشکی

۴ جلد

۱۵ روز

دانشجوی کارشناسی

۴ جلد

۱۵ روز

دانشجوی کاردانی

۴ جلد

۱۵ روز

کارمندان

۴ جلد

۱۵ روز

پزشکان آزاد ماده 2 بند 4

۲ جلد

به صلاحدید مسئول کتابخانه

بازنشستگان

۴ جلد

۱۵ روز

تبصره ۱‌: مدت زمان امانت و تعاد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می‌باشد. 

تبصره ۲‌: مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند.

۵- منابع زیر امانت داده نمی‌شوند‌                                                        :
الف - کتاب‌های مرجع                                                                                                        
ب - نشریات ادواری لاتین چاپی                                                                     
ج - پایان‌نامه (تهیه کپی توسط کتابدار کتابخانه از چکیده پایان‌نامه، پرسشنامه‌، منابع پایان‌نامه و فهرست مجاز می‌باشد.)
د - کتاب‌های رزرو شده فقط ۴۸ ساعت به نام رزرو کنندگان نگاهداری می‌شوند بعد از این مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار می‌گیرد
تبصره ۱‌: کادر آموزشی در صورت نیاز می‌توانند حداکثر ۲ تک شماره و یا یک جلد صحافی شده از نشریات ادواری را به مدت حداکثر ۴۸ ساعت به امانت بگیرند                                           .
تبصره ۲: دانشجویان و سایر مراجعین با ارائه کارت شناسایی معتبر و مشخصات مقاله در خواستی می‌توانند از طریق فتوکپی به مقاله مورد نظر دست یابند.                                                             
۶- افراد در صورت عضویت در کتابخانه واحد مربوطه با رعایت شرایط زیر‌، می‌توانند از منابع سایر کتابخانه‌های دانشگاه استفاده نمایند‌: 
الف) اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه می‌باشد                                                               .
ب) کلیه کتابها در صورت نداشتن متقاضی تا ۲ نوبت قابل تمدید است                                                  .
ج) کتاب مرجع از ساعت ۱۲ ظهر لغایت ۷:۳۰ دقیقه صبح روز بعد و آخر وقت پنج شنبه لغایت ۷:۳۰ دقیقه روز شنبه امانت داده می‌شود.

ماده چهار‌: مواردی که رعایت آن از سوی اعضا به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه مؤظف هستند در محیط کتابخانه و سالن  مطالعه رعایت نمایند‌                                               :
• اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی                                                                                        
• رعایت احترام به کارکنان و دانشجویان دیگر                                                              
• رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه                                                     
• حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه                                                       
• عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه                                              
• عدم استفاده از موبایل                                                                             
• عدم جابجایی لوازم کتابخانه                                                                            
• پرهیز از خوردن و آشامیدن در محیط کتابخانه                                                                        
• خودداری از رزرو صندلی های کتابخانه                                                                     
تبصره: استفاده از سالن مطالعه بیمارستان منحصرا" مربوط به اعضای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می‌باشد.

ماده پنج‌: جبران خسارت                                                                    
۱- چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید‌، مؤظف به تهیه و تحویل اصل آن یا نسخه جدیدتر آن حداکثر ظرف مدت دو ماه می‌باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می‌باشد.

۲- چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج از کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید                                                    .
۳- امانت گیرنده می‌بایست در اسرع  وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید و تا حصول نتیجه، کارت عضویت وی ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود                                                                 . 

ماده شش: تسویه حساب                                      
۱- اعضای هیأت علمی در صورت بازنشستگی، بازخرید، ماموریت بیش از شش ماه، فرصت مطالعاتی یا انتقال به دانشگاه دیگر بایستی قبل از آن نسبت به تحويل منابع امانتي خود اقدام نمايند مربوطه فرم تسویه حساب دریافت نمایند                                
۳- واحد آموزش دانشکده‌ها مؤظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل محروم از تحصیل یا اخراج شده اند، را به کتابخانه اعلام تا کتابخانه نسبت به تسویه حساب با دانشجو اقدام نماید                                                  
۴- کارکنان دانشگاه در صورت ماموريت بيش از ۶ ماه نسبت به تحويل كتب خود اقدام نمايند.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1907
 بازدید امروز : 241
 کل بازدید : 858440
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/7030