پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آیا از اطلاع رسانی و امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

 

صفحه اصلی > واحد توسعه آموزش (EDO) > محورهای كلی وظایف 
 • پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
  چهل و یکمین سالگرد شکوهمند پیروزی ...

 • سردار اسلام
  شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

 • کسب رتبه نخست بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
  آقای سجاد رنجبر

 • کارگاه آموزشی
  اطلاعیه کارگاه آموزشی جهت اعضای هیات علمی

 • کسب رتبه اول کشوری آزمون دکتری در رشته ایمنولوژی
  آقای حسین خرم دل، عضو محترم هیئت علمی

 • برگزاری اولین رویداد ساینس ویکند
  توسط گروه تحقیقات پزشکی و فناوری‌های مهندسی پزشکی RGen

 • برنامه کلاسی کارآموزان پزشکی نیمسال اول 98-97
  برنامه امتحانی

 • فرم جدید فعالیت‌های سالانه‌ی اعضای هیئت علمی و لیست اعضای هیئت علمی مشمول ترفیع
  فرم جدید فعالیت‌های سالانه‌ی اعضای هیئت علمی و لیست اعضای هیئت علمی مشمول ترفیع سال 1397

 • ایین نامه کمیته برنامه ریزی درسی
  ایین نامه کمیته برنامه ریزی درسی دی 96

 • استفاده از نرم افزار iThenticate
  برای کلیه اعضای محترم هیات علمی، محققین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

محورهای کلی وظايف و فعاليت‌های EDO


[فعاليت‌ها به تفکيک کميته‌های موضوعی دفتر توسعه بيان شده است.]

- وظايف و فعاليت هاي اصلي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها
1- اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
2- ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده.
3- عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده .
4- همكاري با EDO ساير دانشكده هاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي آنان
5- پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان ها .
6- ارائه گزارش عملكرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده .
7- پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده.
8- توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC.
9- نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.
10- توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC.
11- نظارت ، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.
12- اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و EDC با حمايت EDC.
13- ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.
تبصره 1 : از نظر ساختاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها زير نظر معاونين آموزشي دانشكده ها فعاليت مي نمايند.
تبصره 2: وظايف دفاتر توسعه دانشكده ها تا زمان كسب توانمندي هاي لازم ، توسط مراكز مطالعات دانشگاهها و وظايف واحدهاي توسعه بيمارستان هاي آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكده هاي پزشكي انجام خواهد شد .
تبصره3 :مدير دفتر توســعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعات، توسط رئيس دانشكده منصوب مي گردد.
اين آئين نامه با 3 ماده و 6 تبصره پس از ابلاغ، لازم الاجرا و جايگزين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي خواهد بود.

 

 

الف) کميته پژوهش در آموزش

 پژوهش در آموزش یکی از ارکان اصلی مراکز توسعة آموزش کشور به شمار می رود چرا که برنامه ریزی های آموزش و میزان توفیق در اثر بخشی این برنامه ها منوط به استفاده از نتایج تحقیقات علمی در این حوزه می باشد. مسئول کمیته پژوهش در آموزش دانشکده به پیشنهاد دانشکده مربوطه و با تائید مرکز مطالعات انتخاب می گردد. عمده وظایف مسئول کمیته پژوهش در آموزش عبارتند از:
1. تعیین اولویتهای پژوهش در آموزشی در دانشکده/بیمارستان مربوطه و اعلام آن به اعضای محترم هیأت علمی
.2 انجام نیازسنجی درمورد ژورنال های علمی مورد نیاز گروه هایی آموزشی دانشکده و اطلاع آن به مرکز مطالعات
.3 ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در مورد زمینه های پژوهش در آموزش پزشکی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های مشابه
.4 برنامه ریزی برای برگزاری ژورنال کلاب در زمینه آموزش پزشکی با مشارکت گروه های آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن
.5 اطلاع رسانی در زمینه سایتهای تخصصی آموزش پزشکی
.6 ارتباط مستمر با مرکز مطالعات دانشگاه و انتقال طرحهای پژوهش درآموزش اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه جهت
تصویب در کمیته پژوهش در آموزش
.7 انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات دانشگاه جهت تخصیص وقت مشاوره پژوهشی برای اعضای هیأت
علمی متقاضی در دانشکده
.8 ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
.9 همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روزرسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت
دفتر توسعه آموزش دانشکده


 

ب) کميته برنامه‌ريزی آموزشی
فعاليت‌ها:

۱. جلب حمايت و پيگيری ارائه طرح درس Lesson Plan توسط اعضاء هيات علمی
۲. جلب حمايت گروه های آموزشی در زمينه تدوين برنامه های دوره‌های آموزشی Course Plan
۳. همکاری با گروههای آموزشی در زمينه بررسی مشکلات برنامه‌های جاری آموزشی
۴. مشارکت در برنامه‌ريزی و ايجاد تسهيلات لازم برای اجرا و تحقيق شيوه‌های نوين آموزشی
۵. بازنگری برنامه‌های موجود 
۶. بررسی فرايندهای آموزشی، آئئن نامه‌های آموزشی، طرحها، برنامه‌ها و فعاليتهای آموزشی
۷. بررسی و پيشنهاد برنامه‌های جديد
۸. پيشنهادات جهت رفع نواقص احتمالی
۹. ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و شرکت در برنامه‌های مربوطه
۱۰. ارزشيابی برنامه‌های آموزشي 

ج. کميته آموزش اساتيد (در شرف تشکيل)
فعاليت‌ها

۱. نياز‌سنجی آموزشی اعضاء هيات علمی 
۲. همکاری در طراحی و برنامه‌ريزی کارگاههای آموزشی
۳. تهيه و انتشار مطالب علمی در  زمينه فرآيند ياددهی و يادگيری
۴. طرح و برنامه‌ريزی کارگاه‌های آموزشی در توسعه فرايند آموزش
۵. توسعه توانايی‌های اساتيد در زمينه تکنولوژی آموزشی
۶. توسعه توانايی‌های اساتيد در گسترش روش‌های بهينه و نوين آموزشی
۷. اطلاع‌رسانی و تهيه منابع آموزشی جديد مورد نياز اعضای هيئت علمی

 د) کميته ارزشيابی 
فعاليت‌ها

۱. ارزشيابی پيشرفت تحصيلی دانشجويان
- شاخص‌های ارزشيابی مناسب توانايی‌ها، عملکرد، مهارتها و...
- بررسی مشکلات تحصيلی، افت تحصيلی، موفقيت تحصيلی و ...
۲. ارزشيابی مدرسين
- بانک اطلاعات فعاليت‌های آموزشی، اجرايی و پژوهشی
۳. ارزشيابی سيستم آموزشی
- بانک اطلاعات مربوط به فضا، امکانات، تجهيزات، تسهيلات و...
- شاخصهای آموزشی و تخصصی دانشکده، بالين، درمانگاه، بيمارستان
- پيگيری، تهيه و تدوين برنامه‌های ارزشيابی درونی گروههای آموزشی
- گزارش شاخصهای آموزشی دانشکده، بيمارستان و ارائه راهبردهای رفع نواقص احتمالی
- ارزشيابی درونی گروه‌ها و بررسی وضع موجود 
۴. ارائه بازخورد از فعاليتها و نتايج ارزشيابی به اعضاء هيئت علمی، مسئولين دانشکده و دانشگاه جهت اطلاع

ه) کميته توانمند سازی اساتيد (در شرف تشکيل)
فعاليت‌ها

۱. نياز سنجی از اعضاء هيئت علمی در جهت شناسايی و الويت‌بندی نيازهای آموزشی
۲. برقراری ارتباط با گروه‌های آموزشی و تدوين برنامه‌های آموزش مداوم
۳. شناسايی روز‌آمد نيازهای آموزشی
۴. تهيه فهرست موضوعات آموزشی
۵. تعيين اولويت‌های برنامه‌های آموزشی
۶. تعيين مشکلات مربوط به سلامت در ارتباط با موضوع تخصصی بر اساس شواهد
۷. تهيه فهرست موضوعات آموزشی با هدف کاهش مشکلات سلامتی و افزايش رضايتمندی جامعه

و) کميته دانشجويان و فارغ التحصيلان (در شرف تشکيل
۱. برقراری ارتباط مستمر با دانشجويان مستعد و علاقه‌مند به مباحث آموزش پزشکی و درگير کردن آنها در فعاليت‌های واحد
۲. نياز سنجی نيازهای آموزشی از دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشکده پزشکی 
۳. برگزاری جلسات ادواری با ساير دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشکده پزشکی 
۴. برگزاری جلسات ادواری با مسئولان دانشکده و دانشگاه

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 829
 بازدید امروز : 90
 کل بازدید : 651720
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 2/0000