شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آیا از اطلاع رسانی و امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

 

صفحه اصلی 
 • فرم جدید فعالیت‌های سالانه‌ی اعضای هیئت علمی و لیست اعضای هیئت علمی مشمول ترفیع
  فرم جدید فعالیت‌های سالانه‌ی اعضای هیئت علمی و لیست اعضای هیئت علمی مشمول ترفیع سال 1397

 • ایین نامه کمیته برنامه ریزی درسی
  ایین نامه کمیته برنامه ریزی درسی دی 96

 • استفاده از نرم افزار iThenticate
  برای کلیه اعضای محترم هیات علمی، محققین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 • دوره آموزشی research to publicaton
  استفاده Online از دوره اموزشی BMJ

 • قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی
  قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی

 • منابع مشترک آزمون های پیش کارورزی و دستیاری
  منابع مشترک آزمون های پیش کارورزی اسفند 96، بهار 97 و آزمون پذیرش دستیار 97

 • آیین‌نامه جدید حمایت از فعالیت‌های پژوهشی سال 96
  آیین‌نامه جدید حمایت از فعالیت‌های پژوهشی سال 96

 • اولویت های پژوهشی دانشگاه
  اولویت های پژوهشی دانشگاه

 • برنامه کارورزی دانشجویان پزشکی ورودی 90
  برنامه کارورزی دانشجویان پزشکی ورودی 90

 • راهنمای نگارش پایان نامه و فایل اموزش تایپ پایان نامه در محیط word
  راهنمای نگارش پایان نامه و اموزش تایپ پایان نامه در محیط word  چاپ        ارسال به دوست

برنامه کارورزی دانشجویان پزشکی ورودی 89

برنامه کارورزی دانشجویان پزشکی ورودی 89 به شرح جداول ذیل می باشد.

ردیف

نام

 فروردین95

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

1

 

داخلی

داخلی

داخلی

فلب

اعصاب

ENT

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

زنان

زنان

روان

اورژانس

عفونی

بهداشت

2

 

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

اورژانس

ENT

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

زنان

زنان

روان

بهداشت

عفونی

اعصاب

3

 

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

روان

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

بهداشت

اورژانس

4

 

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

بهداشت

زنان

زنان

روان

اورژانس

5

 

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

اعصاب

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

بهداشت

زنان

زنان

روان

اورژانس

6

 

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

زنان

زنان

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اورژانس

عفونی

اعصاب

ENT

قلب

7

 

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

قلب

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اورژانس

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

8

 

قلب

عفونی

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورژانس

روان

اعصاب

بهداشت

9

 

زنان

زنان

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

قلب

بهداشت

اورژانس

روان

اعصاب

عفونی

10

 

 ENT

قلب

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

عفونی

قلب

بهداشت

اورژانس

روان

11

 

ENT

قلب

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

عفونی

زنان

زنان

اورژانس

روان

12

 

اورژانس

ENT

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

روان

بهداشت

عفونی

زنان

زنان

13

 

زنان

زنان

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

روان

ENT

عفونی

اعصاب

بهداشت

14

 

اعصاب

ENT

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

روان

بهداشت

عفونی

زنان

زنان

15

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

زنان

زنان

روان

اورژانس

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

بهداشت

ENT

16

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

زنان

زنان

روان

اورژانس

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

بهداشت

ENT

17

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

زنان

زنان

روان

اورژانس

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

بهداشت

ENT

18

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

زنان

زنان

روان

قلب

بهداشت

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

اورژانس

عفونی

اعصاب

19

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

بهداشت

20

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

بهداشت

21

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

اورژانس

قلب

بهداشت

22

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

ENT

زنان

زنان

روان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

اعصاب

قلب

بهداشت

23

 

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اورژانس

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

قلب

24

 

جراحی

جراحی

جراحی

روان

اورژانس

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

زنان

زنان

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

قلب

25

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورژانس

روان

اعصاب

عفونی

قلب

بهداشت

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

26

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

زنان

زنان

اورژانس

روان

اعصاب

عفونی

قلب

بهداشت

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

27

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

عفونی

زنان

زنان

اورژانس

روان

ENT

قلب

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

28

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

عفونی

زنان

زنان

اورژانس

روان

ENT

قلب

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

29

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

عفونی

زنان

زنان

اورژانس

روان

ENT

قلب

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

30

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

روان

بهداشت

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

ENT

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

31

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

روان

بهداشت

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

ENT

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

32

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

روان

بهداشت

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

ENT

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

33

 

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

34

 

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

قلب

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

35

 

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

روان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

ENT

بهداشت

قلب

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

36

 

روان

اورژانس

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

قلب

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

37

 

قلب

اورژانس

زنان

زنان

عفونی

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

روان

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

38

 

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

زنان

زنان

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

ENT

قلب

اورژانس

روان

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

39

 

اورژانس

روان

عفونی

اعصاب

زنان

زنان

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

ENT

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

40

 

زنان

زنان

روان

اورژانس

ENT

عفونی

قلب

بهداشت

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

41

 

زنان

زنان

اورژانس

روان

ENT ا

عفونی

قلب

بهداشت

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

42

 

زنان

زنان

اورژانس

جراحی

جراحی

جراحی

قلب

بهداشت

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

اعصاب

عفونی

43

 

زنان

زنان

بهداشت

روان

اعصاب

عفونی

قلب

ورژانس

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

44

 

زنان

زنان

اورژانس

روان

اعصاب

عفونی

قلب

بهداشت

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

45

 

قلب

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

روان

ENT

اورژانس

بهداشت

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

46

 

اورژانس

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

روان

ENT

قلب

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

47

 

عفونی

روان

بهداشت

اورژانس

زنان

زنان

اعصاب

ENT

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

48

 

اورژانس

روان

بهداشت

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

ENT

قلب

اطفال

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

جراحی

49

 

اطفال

اطفال

اطفال

عفونی

اعصاب

اورژانس

زنان

زنان

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

روان

بهداشت

جراحی

جراحی

جراحی

50

 

اطفال

اطفال

اطفال

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

روان

بهداشت

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

ENT

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

 

 

 

 


٠٩:٠٠ - چهارشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٤    /    شماره : ٤٣٢٩    /    تعداد نمایش : ٦٨٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان