دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

شماره

عنوان پايان‌نامه

استاد راهنما

دانشجو

سال دفاع

501

بررسی توزيع فشار خون و ارتباط آن با شاخص توده بدن ، دور کمر و دور بازو در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دکتر رضائيان

کلثوم رئيس آبادی

1386

502

بررسی ميزان آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان رفسنجان نسبت به آلودگی های انگلی روده ای در سال85

دکتر عبدالهی

نازنين جلالی

1386

503

بررسی فراوانی انواع عفونتهای زودرس متعاقب سکته مغزی ايسکميک در بيماران بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب رفسنجان در نيمه دوم سال 86

دکتر ايرانمنش

محمدرضا حمزه

1386

504

بررسی سن منارک و عوامل مرتبط با آن در دختران مقطع سوم راهنمايی رفسنجان در سال تحصيلی 87-86

دکتر معين الدينی

فائزه ارشادی

1387

505

مقايسه فلور ميکروبی نازوفازنکس قبل و بعد از ترک مواد مخدر در مردان وابسته به تراک مراجعه کننده به کلنيک خود معرف ترک اعتياد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 87-86

دکتر گلشيری

هادی فائزی

1387

506

بررسی دانش ، بينش و عملکرد پزشکان عمومی شهر رفسنجان نسبت به سيستم تحقيقات سلامت HSR

دکتر وزيری، دکتر درخشان

نسيبه پيشگويی

1387

507

ميزان آگاهی و نگرش دانشجويان دانشگاه ولی عصر رفسنجان در مورد HIV و ايذر در سال تحصيلی 85-84

دکتر وزيری دکتر اسماعيلی

مهدی گلستانی، اعظم پروش يگانه

1387

508

بررسی  و مقايسه کيفيت زندگی و مشارکت در مبتلايان به MI با افراد سالم در رفسنجان1386

 

 

 

509

بررسی ارتباط جهش 32     در ژن CCR5 با عوارض التهابی ايجاد شده در بيماران مبتلا به نوع ديابت نوع 2

دکتر سجادی

نيما نقوی

1387

510

بررسی ميزان اختلالات جنسی در معتادان خود معرف به مرکز ترک اعتياد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

مرجان رضوی

1387

511

مطالعه يکساله حوادث ناشی از کار در کشاورزان حادثه ديده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رفسنجان و عوارض پزشکی آن در سال 87-86

دکتر اسماعيلی، دکتر وزيری

جواد خوش اخلاق

1378

512

ارزيابی ديدگاه پزشکان شهر رفسنجان در مورد آتانازی در سال 87 

 

مسيح جهان بخش

1387

513

بررسی اثرات پيراستام واسکون و معرف توام آنها بر وضعيت نوار مغزی و MMSE در بيماران مبتلا به الزايمر در شهر رفسنجان

دکتر ايرانمنش

مريم مرادی - الهه رئيسی

1387

1514

بررسی مشخصات اپيدميولوژيک مبتلا به سل تحت پوشش مراکز  بهداشتی درمانی رفسنجان 84-87

دکتر شيخ الاسلامی

آرزو حيدری

1387

515

بررسی ميزان شيوع اختلالات آناتوميکی پستان در مادران باردار مراجعه جهت زايمان به زايشگاه  نيک نفس رفسنجان سال 87-86

دکتر وزيری

نجمه محمدپناه

1387

516

تاثير حذف شير گاو از رژيم غذايی مادر در بهبود کوليک شيرخوارگی

 

فولادی

1387

517

بررسی فراوانی علل بستری کودکان در بخش اطفال بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) در سال 1386-1387

دکتر طباطبايی

معصومه سيدی

1387

518

بررسی علل شايع بستری افرادی سالمند (65 سال) در واحدهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 87-86

 

مونا نصوحی

1387

519

مقايسه وضعيت فلويمغزی بوسيله داپلر ترانس کرانيال در بيماران ايسکمی و سکته مغزی بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)  رفسنجان با گروه کنترل در نيمه دوم سال 86

دکتر آذين

محبوبه اسدی، مهديه شکری زاده 

1387

520

بررسی فراوانی انواع بيماريهای اطفال در مراجعه کننده به بخش بيمارستان علی ابن ابيطلب (ع) و سال 87-86

 

 

 

521

بررسی الگوی مقاومت آنتی بيوتيکی هليکوباکترپيلوری در بيماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بيمارستان علی ابن ابيطالب رفسنجان در سال 86-85

دکتر خوشنود

ناهيد ضيايی

1387

522

بررسی ارتباط مقاومت آنتی بيوتيکی هليکوباکترپيلوری با Anti cagA در بيماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی  بيمارستان علی ابن ابيطالب رفسنجان در سال 86-85

دکتر خوشنود

سوده شمس الدينی

1387

523

بررسی تعيين ميزان ريشه کنی هليکوباکترپيلوری در بيماران مبتلا به سوء هاضمه شبه زخمی با رژيم يک هفته ای مترونيدازول، کلاريترومايسين و امپرازول در بيماران مراجعه کننده به کلنيک مدرس رفسنجان

دکتر خوشنود

سارا صالحی

1387

524

بررسی ميزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شهر رفسنجان در مورد طب مکمل و جايگزين سال 87

دکتر وحيد ميرزايی

مهدی حيدری نسب

 

525

بررسی عوامل مرتبط با مسموميت در مراجعه کنندگان به اورژانس بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 87-86

دکتر عباس اسماعيلی، دکتر وزيری 

افشين محمدباقری

1387

526

بررسی مقايسه ای عوارض نوزادی و عوارض حين زايمان زايمان در نوزادان متولد شده از مادران معتاد و غير معتاد در زايشگاه نيک نفس از دی 86 تا دی 87 

دکتر درخشان

کبری شيدايی

1387

527

مقايسه کيفيت زندگی مبتلايان به بيماريهای ايسکميک قلبی با افراد سالم

دکتر اسماعيلی، دکتر وزيری

شيما تکيه

1387

528

ميزان بروز يکساله معلوليتهای ذهنی و جسمی در جمعيت متولدين 1384 شهرستان رفسنجان

دکتر وزيری و اسماعيلی

محمدنسيم تاجيک

1388

529

مقايسه اثر بخشی و عوارض سينوکس با اونکس و ريبف در درمان بيماران مولتيپل اسکلروزيس

دکتر ايرانمنش

حسين شاکری - محمدرضا محمدی

1388

530

بررسی اپيدميولوژی موارد ابتلا به مالاريای گزارش شده در شهرستان رفسنجان طی سالهای 1387-1384

دکتر محسن رضائيان

مهناز داش طلب

1388

531

تعيين عوامل خطر زای عروق کرونر در بيماران با بيماری عروق کرونر زودرس و تعيين نسبت اين بيماران نسبت به جمعيت کل مبتلايان به بيماری قلبی در رفسنجان در سال 87-86

دکتر علی اسماعيلی

سمانه رسولی

 

532

بررسی فراوانی احياء و عوامل موثر بر آن در نوزادان متولد شده در زايشگاه نيک نفس رفسنجان سال 87-86

 

سوده حسينی

1388

533

بررسی همبستگی بين ميزان شير مادر و رشد در چهار ماه اول زندگی در شير خواران با تغذيه انحصاری شير مادر

 

نرجس منصورآبادی

1388

534

ارزيابی سطح سرمی ويتامين D در بيماران مبتلا به سکته مغزی حاد ايسکميک بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب رفسنجان

دکتر ايرانمنش

مهديه اسدپور

1388

535

بررسی اثر آرام بخشی دو داروی ميدازولام و پروپرفول در کيفيت آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

دکتر وحيد ميرزايی

نرگس سلطانپور

1388

536

بررسی فراوانی ناهنجاريهای مادرزادی ظاهری و برخی عوامل موثر در بروز آن در نوزادان متولد شده در زايشگاه نيک نفس

 

آزاده جعفری

1388

537

بررسی فراوانی برخی عوامل خطرزا در شير خواران مبتلا به پنومونی واسهال در بخش کودکان بيمارستان علی ابن ابيطالب  از دی 86 تا خرداد

 

فلاحی

1388

538

بررسی ارتباط بين فسفر خون با بيماريهای عروق کرونردر نوزادان بدون نارسايی کليه

دکتر علی اسماعيلی

1388

1388

539

تعيين ارتباط سطح سرمی اسيداوريک با بقاء 6 ماهه و يکساله در بيماران مبتلا به نارسايی قلبی

دکتر اسماعيلی نديمی

وحيده پورحسن خانی

1388

540

مطالعه اثرات ضد ديابتی سرکه سفير بر برخی از فاکتورهای بيوشيميايی در افراد مبتلا به ديابت نوع 2

دکتر مهدی محمودی

محبوبه مدرس

1388

541

بررسی فراوانی برخی عوامل خطرزا در شير خواران مبتلا به پنومونی واسهال در بخش کودکان بيمارستان علی ابن ابيطالب  از دی 86 تا خرداد

دکتر درخشان

مريم ناصری

1388

542

بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد بيماران ديابتی در مورد عوارض چشمی ديابت در مراجعه کنندگان به مرکز ديابت شهرستان رفسنجان سال 1387

دکتر ميرزايی، دکتر سليمانی

سينا حيدری

1388

543

بررسی نگرش ، دانش و عملکرد دانشجويان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پيرامون پژوهش

دکتر طباطبايی

محمدحسن ملاعباسی

1388

544

تعيين فراوانی قطعه QTD و ارتباط آن با محل ضايعه بيماران مبتلا به سکتع مغزی در مقايسه با گروه کنترل در سال 1388

دکتر ايرانمنش

نسرين رئيسی

1388

545

بررسی وضعيت فعاليتهای پژوهشی اعضاء هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سالهای 1385-1375

دکتر رضائيان

سروش کافی

1388

546

بررسی کارايی پماد مو پيروسين در درمان ناقلين بينی استافيلوکوک آرئوس در پرسنل بالينی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر شيخ الاسلامی

هدی فکری

1388

547

بررسی وضعيت شنوايی کارگران مجتمع کاشی الماس کوير رفسنجان در سال 1388

دکتر گلشيری

سبحان جمالی

1388

548

مقايسه اثر کاتترفولی خارج آمنيونی و اکسی توسين با دوز کم بر آمادگی دهانه رحم و موفقيت القای زايمان

دکتر منشوری

الهام جاويدی فر

1389

549

بررسی فراوانی جهش 832 در ژن CCRS در بيماران مبتلا به آسم وافراد سالم

دکتر حسنشاهی دکتر وزيری

ساناز عبد اللهی

1389

550

بررسی آلودگی باکتريايی وسايل بيهوشی مرکز آموزشی درمانی مرادی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 86

دکتر گلشيری ÷

رقيه زارع

1389

551

بررسی نحوه اقدام داروسازان شهر کرمان و رفسنجان به تجويز آنتی بيوتيک بدون نسخه پزشک در سال 88

دکتر فرخ نيا

زهرا کامياب

1389

552

بررسی ناقلين بينی استافيلوکوک آرئوس و مقاومت آنتی بيوتيکی آن در پرسنل بخش های بالينی بيمارستان مرادی و علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر فرج نيا

مهدی حافظی

1389

553

بررسی فراوانی کودکان مراجعه کننده به بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) با مسموميت حاد

دکتر مساوات

فاطمه عرب عليدوستی

1389

554

بررسی و مقايسه سطح سرمی کموکاين IP-10 در افراد سالم در بيماران با سکته قلبی در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر حسن شاهی دکتر وزيری

مجتبی سنجی

1389

555

بررسی مقايسه ای سطح سرمی کموکاينSDF-1a آلفا در بيماران با سکته قلبی در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر اسماعيل نديمی دکتر حسن شاهی

حامد زارع

1389

556

تعيين فراوانی اختلالات بلع و تشنج زودرس در بيماران مبتلا به سکته مغزی حاد وارتباط ن با محل ضايعه در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) 88-87

دکتر ايرانمنش

انسيه همتی-الهام وکيلی

1389

557

بررسی اپيدميولوژی آسيب ها و علل آن در بيماران ترومای مراجعه کننده به بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)سال 1388

دکتر وزيری دکتر اسماعيلی

نصرت الله شمس الدينی

1389

558

بررسی اثر مشارکت پزشکان آموزش ديده در استفاده آموزش دانشجويان پزشکی کارورز بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی رفسنجان سال 88-87

دکتر وزيری

مهران سلطانی

1389

559

نقش علوم پايه در دستيابی به اهداف بالينی ديدگاه دانشجويان پزشکی مقطع بالينی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دکتر کاظمی

عبد المنعم سلطانی

1389

560

بررسی ميزان شيوع افسردگی در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در مراجعه کنندگان به مطب متخصصين داخلی شهرستان رفسنجان

دکتر وحيد ميرزايی

وثوق حسنی

1389

561

بررسی تاثير لوراتادين بر بروز آنژين راجعه و موارد بستری مجدد بيمارستانی بيماران با سندرم حاد کرونری

دکتر علی اسماعيلی

محمد حقيقی

1389

562

بررسی سطح خونی تستوسترون در مردان مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در مقايسه با گروه شاهد(تابستان 89)

دکتر سيد مهدی سيد ميرزايی

مهدی منتظری

1389

563

بررسی مقايسه ای تاثير رژيم درمانی دارويی به اضافه ماست غنی شده با پروپيوتيک ها با رژيم درمانی سه دارويی درريشه کنی هليکوباکترپيلوری

دکتر وحيد ميرزايی

اميد رضا حسينی

1389

564

بررسی چگونگی برخورد و نحوه تجويز آنتی بيوتيک در بيمارمقلد گاسترو انتريت توسط پزشکان عمومی شهرستان رفسنجان در سال89-88

دکتر فرخ نيا

سميه ذبيحی

1389

565

بررسی سطح سرمی ليپوپروتئينa در بيماران جوان مبتلا به آنفارکتوس ميوکارد

دکتر محسن ميرزايی

فاطمه اسماعيليان

1389

566

ارتباط توصيف تنگی نفس از سوی بيماران با تشخيص آن در بيماری های نارسايی قلب COPD و آسم

دکتر سجادی

فهيمه عبداللهی فاطمه جلالی

1389

567

غربالگری شنوائی نوزادان با تست OAE طی يک دوره شش ماهه در زايشگاه نيک نفس شهر رفسنجان در سال 89 -1388

دکتر طباطبائی - دکتر گلشيری

سحاب السادات طباطبائی

1389

568

بررسی اثر ضد دردی ساکاروز خوراکی ( محلول آب نبات 25%) موقع واکسيناسيون کودکان دو ماهه رفسنجان

دکتر مساوات

اکرم مير جليلی

1389

569

بررسی دانش،نگرش و عملکرد پرسنل درمانی و خدماتی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان پيرامون پيشگيری ازابتلا به آنفولانزای نوع H1N1 در بهار 1389

دکتر عباس اسماعيلی- دکتر رضائيان

احسان حبيب پور

1389

570

مقايسه اثر تجويز دوزهای بالا نسبت به دوزهای پايين آتورواستاتين در پيش‌آگهی کوتاه مدت بيماران با سندرم حاد کرونری

دکتر محسن ميرزايی

زهرا رحيمی

1389

571

بررسی ارتباط بين اسيدوز متابوليک با سطوح سرمی آلبومين و ميزان کاتابوليسم پروتئين nPCR در بيماران همودياليزی

دکتر اسدالله افشاری‌صالح

هدی قاضی

1389

572

بررسی ميکروبيولوژی و الگوی مقاومت آنتی‌بيوتيکی افراد دچار اوتيت حاد خارجی مراجعه کننده به کلينيک گوش و حلق و بينی در سال 1387

دکتر علی گلشيری

آرمين عباسی

1389

573

بررسی فراوانی تغييرات به نفع سينوزيت در سينوسها در MRI مغز بيماران مراجعه کننده با شکايت سرگيجه به بيمارستان علی‌ابن ابيطالب از ابتدای سال 1376 تا ابتدای سال 1386

دکتر علی گلشيری

فاطمه آذين

1389

574

بررسی سطح سرمی آهن و فريتين در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس در رفسنجان

دکتر فرهاد ايرانمنش

عباس اکبری‌پور

1389

۵۷۵

بررسی میزان آگاهی و نگرش مادران کودکان مبتلا به اسهال در شهر رفسنجان در مورد روشهای پیشگیری از اسهال در پائیز 1389

دکتر مسعودپور

رفعت اسدی

۱۳۹۰

۵۷۶

بررسي ميزان شيوع تماس شغلي با خون و مايعات بدن و عوامل موثر در آن در پزشکان و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1388

دکتر رضائیان

حامد خادم‌رضائیان

۱۳۹۰

۵۷۷

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون

دکتر عباس اسماعیلی

شادی بازیار

۱۳۹۰

۵۷۸

بررسي فراوانی عوامل موثر بربروز زردی پاتولوژیک درنوزادان بستری در بخش نوزادان بيمارستان علي ابن ابي طالب رفسنجان از مهرماه سال 1389تاپایان خرداد ماه 1390

دکتر شکوفه درخشان

رضوان شمس‌الدینی- حدیثه گیلانی

۱۳۹۰

۵۷۹

بررسی نظرات پزشکان عمومی شاغل در رفسنجان در مورد میزان آموزش‌ها و مهارتهای بالینی کسب شده هر مبحث از بیماری‌های اطفال در سال ۱۳۸۹

دکتر شکوفه درخشان

امیررضا صالحی

۱۳۹۰

۵۸۰

بررسی میزان فراوانی آنفلوآنزای H1N1 درمراجعه کنندگان مشکوک از شهریور 88 تا شهریور 89 در بیمارستان علی ابن ابیطالب شهر رفسنجان

دکتر وزیری‌نژاد

محمدرضا کاردان‌پور

۱۳۹۰

۵۸۱

مقایسه ی ریسک فاکتورهای عمده و مارکرهای سرمی در بیماران دیابتی با وبدون درگیری عروق کرونر

دکتر اسماعیلی ندیمی- دکتر سجادی

مریم واحدی- زهرا هادوی

۱۳۹۰

۵۸۲

طراحی و بررسی پایایی یک پرسشنامه فارسی جهت بررسی میزان مشارکت (Participation) بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر وزیری‌نژاد

هادی دلپسند

۱۳۹۰

۵۸۳

تعیین سطح سرمی اسید اوریک در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون

دکتر ایرانمنش

سمیرا سرحدی

۱۳۹۰

۵۸۴

بررسی مهارت تفسیر سی تی اسکن مغز در کارورزان و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

دکتر فرهمند

الناز سالاری

۱۳۹۰

۵۸۵

بررسی مهارت تفسیر گرافی ساده قفسه صدری در اینترن‌ها و پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۸۹

دکتر فرهمند

الهام فتحی

۱۳۹۰

۵۸۶

مقایسه اثر کپسول زیره ی سیاه با دارونما برالقاء زایمان در خانم های 20 تا 35 سال، با سن حاملگی  39-38 هفته

دکتر منشوری

فاطمه تویسرکانی- فتحیه صابرماهانی

۱۳۹۰

۵۸۷

تعیین سطح سرمی CRP در بیماران مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک و ارزش پیش اگهی آن در مرگ ومیر  یک ماهه در سال1390 -1389

دکتر ایرانمنش

راضیه لشکری

۱۳۹۰

۵۸۸

بررسی تاثیر HbA1c بر میزان بقا یک ماهه بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک

دکتر ایرانمنش

الهام کبریایی

۱۳۹۰

۵۸۹

طراحی و بررسی اعتبار یک پرسشنامه فارسی جهت بررسی میزان مشارکت (Participation) بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر وزیری‌نژاد

محدثه شفیعی

۱۳۹۰

۵۹۰

علائم تنفسی و اختلالات اسپیرومتری در کارگران در معرض مواجه با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره

دکتر زهره یزدی

یاسمین نکیسا

۱۳۹۰

 591 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان دکتر پروین آقامحمدحسنی سیدابوالحسن موسوی 1390
592 توزیع فراوانی انواع سردرد در دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان در سال 1390 دکتر رضا بیدکی زهرا صعصعی 1390
593 بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیماربران بیمارستان‌های آموزشی- درمانی رفسنجان در مورد بیماری هپاتیت ب در سال 1390 دکتر اسدپور- دکتر بیدکی ویدا مؤذنی 1390
594 بررسي شيوع و نوع خشونت خانگي در زنان متأهل مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي، درماني شهرستان رفسنجان در سال 1391 دكتر بيدكي- دكتر رضاييان ميلاد مهرابيان- محمد موحدي 1391
595 بررسي ميزان آگاهي و نگرش پزشكان عمومي شهر رفسنجان در مورد عوارض چشمي ديابت (سال1390) دكتر وحيد ميرزايي- دكتر محمدرضا سليماني مينا عبدالهي 1391
596  بررسي ميزان و نگرش پرسنل درماني بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در مورد طب مكمل و با جايگزين (سال 1390) دكتر زيبا شعباني- دكتر محسن رضاييان مجيد دريجاني 1391
597 بررسي سطح سرمي كموكين‌هاي گروه CC در بيماران با سرطان پستان مراجعه‌كننده به بخش خون و انكولوژي بيمارستان شهيد باهنر كرمان قبل و بعد از شيمي درماني دكترغلامحسين حسن‌شاهي- دكتر رضا وزيري‌نژاد  سارا معماريان 1391
598 بررسي مقايسه‌اي سطح سرمي مس و روي خون بند ناف در نوزادان سالم با وزن بيشتر از 2500 گرم هنگام تولد، نوزادان سالم با وزن مساوي يا كمتر از 2500 گرم و نوزادان با ناهنجاري‌هاي مادرزادي شناخته‌شده ظاهري از تيرماه 1390 لغايت تيرماه 1391 در زايشگاه نيك‌نفس رفسنجان دكتر ناهيد مسعودپور زهرا جلوداري 1391
599 بررسي ميزان فراواني اختلالات ماژور روانپزشكي در بيماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني(HIV) در مراكز بهداشتي رفسنجان و كرمان در سال 1390 دكتر رضا بيدكي محمدحسين باقري‌پور- ظهيرالدين خواجه‌كريم‌الديني 1391
600 بررسي تأثير تجويز اينتراآرتيكولار سولفات منيزيم در ميزان درد پس از عمل جراحي آتروسكپي مفصل زانو دكتر شكوفه بهداد زهرا اسلاميه 1391

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 10844
 بازدید امروز : 4748
 کل بازدید : 25666751
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 1/7171
site map | home