دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
شنبه ٢١ تير ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

شماره

عنوان پايان‌نامه

استاد راهنما

دانشجو

سال دفاع

301

تعيين ميزان فراوانی مصرف داروهای اعصاب و روان و سيگار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 80

دکتر فرهاد ايرانمش

علی گدری


302

تعيين شيوع شب ادراری و برخی علل آن در کودکان دبستانی 7 تا 11 سال شهر رفسنجان در سال 80

دکتر مهدی عابدين زاده، دکتر مسعودپور

سيروس آديش، مليحه رشيدی


303

مقايسه تغييرات زمانی انعقاد خون درافراد سالم غير معتاد.معتادين به هرويين وترياک ويک هفته پس از ترک شهر رفسنجان

دکتر سجادی

محمد فصيحی


304

تعيين فراوانی نسبی اختلال حافظه در بيماران افسرده اساسی دريافت کننده ی الکترو شوک در مرکز آموزشی درمانی مرادی

دکترخالقی، احمدرضا صيادی

محسن دربان استان


305

مقايسه فراوانی محل و تعداد ضايعات ناشی از سکتهه مغزی ترومبوتيک در بيماران ديابتی و غير ديابتی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر ايرانمنش

رضوان شريفی


306

تعيين پروتئين شير مادران شيرده و ارتباط آن با رشد شيرخواران در شهر رفسنجان زمستان 80

دکتر غلامرضا اسدی، دکتر مسعودپور

عباس مرتضائی، مريم شجاعی


307

مقايسه نتايج تست ورزشی و اکوکارديوگرافی قبل و تا يک سال بعد از عمل جرحی پيوند عروق کرونر

دکتر اسماعيلی، دکتر بهفروز

صديقه سلمه ای


308

مقايسه PH خون بند ناف نوزادان متولد شده با نوزادان متولد شده به طريقه سزارين رفسنجان

دکتر امين زاده

لعيا خطيب


309

تعيين يافته های سونوگرافی AUB در زنان سنين باروری مراجعه کننده به کلينيک سونوگرافی علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان

دکتر امجدی

مرتضی احمدی


310

بررسی فراوانی عوارض ختنه از سنين نوزادی تا 12 سالگی در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی درمانی مرادی و نيک نفس رفسنجان در سال 81، 80 و 79

دکتر عابدين زاده

قاسم موسوی


311

ارزيابی اثر ترکيبی فنی توئين و پروژسترون بر صرع در مدل کيندلينگ شيميايی در موش صحرايی نر

دکتر خاکسار

ليلا همت زاده، فرزاد صميمی


312

تعيين شيوع کم کاری مادرزادی اوليه تيروئيد در نوزادان زايشگاه های شهر رفسنجان

دکتر غلامرضا اسدی

نسرين يوسف نيا، پريسا جمالی


313

سنجش ميزان آگاهی و عملکرد کادر پرستاری در مورد احيای قلبی ريوی و بررسی و مقايسه امکانات لازم و وسايل جهت انجام عمل CPR در بيمارستان های شهر رفسنجان

دکتر عشوری

سينا عزيزی شول


314

اثر مهار کننده های کالمودولين، تری فلوئوپرازين ، کلروفنوتيازين و تيوری فنيل آميد کلرايد بر دردهای ناشی از فرمالين در موش صحرايی

دکتر خاکساری

محمدرضا ناطقی


315

مقايسه فراوانی سنگ های صفراوی در افراد ديابتيک و غير ديابتيک

دکتر سيد ميرزايی

مريم نامجو


316

تعيين بيماريهای عروق کرونر قلب با ائوزينوفيلی خون محيطی و آلرژی

دکتر اسماعيلی

مهرنوش مهرابيان


317

بررسی اثر ليدوکائين وريدی در جلوگيری از عوارض تزريق وريدی ديازپام

دکتر پورزمانی

گيتی خواجه پور


318

بررسی ميزان فراوانی مصرف داروهای اعصاب و وران و مواد مخدر در دانشجيان دانشگااه ولی عصر

دکتر خالقی

حسين ميرشکارپور


319

سنجش نگرش خانم های زائو نسبت به روش زايمان در بستری شدگان جهت زايمان در تابستان 81 زايشگاه نيک نفس

دکتر دانشور

نجمه شراره


320

بررسی ايمونوهيستوشيمی ستون مختلف کاتاپسين D با توجه به درجه و مرحله در مبتلايان به کانسر پستان شهر رفسنجان

دکتر عابدينی

علی اکبر خطيب شاد


321

تعيين فراوانی علل سکته مغزی در بالغين جوان و ميانسال مراجعه کننده به بيممارستان علی ابن ابيطالب(ع) سال 81-80

دکتر فرهاد ايرانمنش

شهرام گودرزی


322

بررسی ارتباط کلاميديا پنومونيه با بيماريهای عروق کرونر در رفسنجان

دکتر حسين نوق

محمدرضا ابوالقاسمی


323

بررسی ميزان وعلل مصرف غذاهای کمکی آماده در کودکان زير دو سال شهرستان رفسنجان در سال 81-80

دکتر لادن افشار خاص

حميد محديان


325

بررسی اثر ضد ميکروبی صمغ درخت کاج تهرانی ِِوعصاره الکلی اين صمغ برتعدادی از باکتريهای مولد عفونتهای پوستی

دکتر عبداله جعفرزاده، اقای شکراله اثار

محمد محققی

1381

326

بررسی شيوع بيماران دچار ضربه سر وعوارض ان در مواجعين به اورژانس مرکز اموزشی درمانی حضرت علی ابن ابيطالب (ع) 8081

دکتر عبداله خان فخرايی

 اميد اسلامی

1381

327

بررسی ميزان اگاهی وعملکرد زنان سنين باروری شهرستان رفسنجان در زمينه لزوم انجام پاپ اسمير در تشخيص زود رس سرطان سرويکس

دکتر شادی دانشور

پريسا محمد زاده

1381

328

بررسی علل بستری کودکان مبتلا به اوريون براساس علائم بالينی در کودکان بستری شده در بخش اطفال بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان از دی ماه 80تا تيرماه 81

دکتر ناهيد مسعود پور، دکتر شکوفه درخشان

رضا سينايی

1381

329

بررسی سونوگرافيک قطر مجاری صفراوی خارج کبدی در معتادان به ترکيبات ترياک فاقد علائم صفراوی مراجعه کننده به کلينيک ترک اعتياد

دکتر حبيب فرهمند

مهديه لشکری زاده

1381

330

بررسی شيوع سوء تغذيه وعلل ان در کودکان دبستانی شهر رفسنجان در سال 81

دکتر صفوی نائينی

محسن شفيعی

1381

331

بررسی شيوع انمی فقر اهن برپاره ای از نسانه ها وعوامل مرتبط با ان در کودکان 6-4 ساله شهر رفسنجان سال 81-80

دکتر شکوفه درخشان

ابوالحسن تازيکی

1381

332

بررسی فراوانی مصرف اهن کمکی وعلت عدم مصرف ان در کودکان 24-6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشت

دکتر ناهيد مسعود پور

 سکينه ابراهيمی

1381

333

بررسی شيوع بلوکهای شاخه ای قلب وعلل ان در بيماران بالای 40 سال بستری در بخش جراحی م چشم وENTمراکز درمانی در سال 81-80

دکترعلی اسماعيلی نديمی

حميده ده يادگاری

1381

334

بررسی ارتباط بين تعداد دفعات شير دهی در روز ورشد شير خواران در سال دوم تولد در شير خواران يک تا دوساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رفسنجان سال 81

دکتر ناهيد مسعود پور

وحيد حسامی

1381

335

بررسی اثر مصرف تری فلوئو پرازين بر روی نارسايی عروقی در ديابت تجربی مزمن ناشی از استرپتوسين در موش صحرايی

دکتر محمد خاکساری

فريور فردوسی

1381

336

بررسی سطح هورمونهای تيروئيد وDHEA-S وافسردگی ماژور در بيماران بستری در بيمارستان مرادی در شش ماهه دوم سال 81

دکترغلامرضا اسدی کرم

محمدرضا سيد قاسمی

1381

337

تعيين شيوع اختلالات قلبی وعروقی در بيماران سکته مغزی ايسکميک بستری شده دربيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر فرهاد ايرانمنش، دکترعلی اسماعيلی نديمی

حميدرضا بهمنی، عليرضا مقبلی 

1381

338

بررسی شيوع کوررنگی مادرزادی در دانش اموزان مقلطع راهنمايی ودبيرستان شهر رفسنجان در سال 1380

دکتر مجيد محمدی

سيد شهنام موسوی

1381

339

بررسی ميزان اگاهی پزشکان وکارورزان مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی در مورد راههای پيشگيری از پوسيدگی دندان

دکتر لادن افشار خاص، دکتر عبداله جعفرزاده دکتر محمدعلی سجادی 

علی خدايی فر، علی طاطی

1381

340

مقايسه ميزان CRP, اجزای سيستم کمپلمان C3-C4وشمارش کلی وافتراقی گلبواهای سفيد در بيماران هيپوتيروئيديسم , هيپر تيروئيديسم  با افراد يو تيروئيديسم 1381

341

بررسی ميزان استريوسيس (درک عمق ) در دبستانهای شهر رفسنجان در سال 81-80

دکتر مجيد محمدی

عليرضا مقبلی، محسن عبداله زاده 

1381

342

بررسی اثر داردههای ضد افسردگی سه حلقه ای ( ايمی پرامبن واکسی بوتينين ) در کاهش علايم ترک اعتياد در موش صحرايی

دکترعلی اصغر پور شانظری

مجيد چوکانی

1381

343

بررسی تاثير محلول روی خوراکی در رشد کودکان دبستانی با وزن زير صدک پنجم شهر رفسنجان

دکتر ناهيد مسعود پور

علی برازين ، محمد فرزاد کيا

1381

344

مقايسه عمکلکرد بطن چپ در بيماران مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد ترموبولتيک تراپی شده با توجه به موج Qپاتولوژيک در الکتروکارديوگرام

دکتر حسين نوق

ليلا وزيری

1381

345

مقايسه عوارض زود رس راه هوايی در کودکان کمتر از ده سال بعد از اکتوباسين در عمق بيهوشی واکتوباسيون در بيداری در اعمال جراحی الکتيو سال 82-81

دکتر عليميان

علی اسدزاده

1381

346

بررسی فراوانی بلوکهای شاخه ای اصلی وتاکی اريتمی حاد 300 مورد بيمار مبتلا به انفارکتوس حاد ميو کارد بستری در بخش CCUمرکز اموزشی درمانی حضرت علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان

دکتر حسين نوق

سيما شيخ بهايی، اعظم شجاعی باغينی

1382

347

بررسی تغيرات در شمارش کامل سلولهای خونی CBCوانديسهای RBCدر دماهای مختلف تا 48 ساعت

دکتر مهدی محمودی

ناصر سيدی

1382

348

مطالعه اثر مصرف سير خام بر ميزان چربيهای خون وديگر فاکتورهای خونی در افراد دارای چربی خون بالا

دکتر مهدی محمودی

محمد رضا جمالی

1382

349

مقايسه درمان جراحی گريد II;Iوباگريد IIIدر بهبودی اسيپرموگرام بيماران مبتلا به واريکوسل مراجعه کننده به بيمارستان مرادی

دکتر محمد جمالی

محسن غفاری

1382

350

مقايسه ميزان ايمنوگلوبولينهای سرم بيماران هيپر تيروئيد با افراد يوتيروئيد

دکتر عبداله جعفرزاده

محمدرضا وکيلی نيا

1382

351

بررسی اثر اسپرين 500 ميلی گرم بر سرفه ناشی از مهار کننده انزيم مبدل انژيوتانسين ذر بيماران مراجعه کننده به درمانگاههای قلب وعروق شهرستان رفسنجان

دکترعلی اسماعيلی نديمی

مهديه موسوی

1382

352

بررسی اشتغالات ذهنی در نوجوانان دبيرستان شهر رفسنجان در سال تحصيلی 82-81

دکتر عزت اله خالقی

حميد استاد ابراهيمی

1382

353

بررسی ميزان فراوانی اختلالات روانی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به کلينيکهای خصوصی ودولتی رفسنجان

دکتر مهدی عابدين زاده

عبدالرضا صادقيان

1382

354

بررسی تاثير مخلوط عناصر مس ,‌ موليبدن , سانيوم متناسب با مقادير موجود در مس سرچشمه با فاکتورهای بيوشيميايی خون در موش صحرايی

دکترغلامرضا اسدی کرم

ناهيد هاشمی مدنی

1382

355

بررسی سابقه فاميلی اپاندکتومی در بيماران اپاندکتومی شده واپاندکنومی نشده در بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان

دکتر حسين صالحی

امين پاينده

1382

356

بررسی ارتباط بين بيماری ايسکميک قلبی وميزان سرمی IgE

دکتر عبداله جعفرزاده

حسن تاجيک

1382

357

بررسی شيوع عفونت مجاری ادراری در کودکان 36-3 ماهه با تب بدون کانون بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) سال 82-81

دکتر شکوفه درخشان

محسن شمس الدينی

1382

358

بررسی شيوع اختلالات رفتاری در دانش اموزان ابتدائی شهر رفسنجان وشهربابک سال 82-81

دکتر خلاصه زاده، احمدرضاصيادی

مريم کريم الدينی، مينا اقابابائی 

1382

359

بررسی شيوع بالينی کندرومالاسی پاتلا در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  زمستان 1381

دکتر طوسی

مريم زرينی

1382

360

بررسی بروز فصلی وشبانه روزی انفارکتوس حاد قلبی ومرگ های ناگهانی طبيعی در بيماران قلب مراجعه کننده به اورژانس علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر نوق

خاطره قاسمی، فرزاد دری پور 

1382

361

بررسی فراوانی اعتياد به مواد افيونی در بين پرونده های ناشی از ناهنجاريهای اجتماعی ( قتل,ضرب وشتم,‌سرقت) در دادگستری ودادگاه انقلاب شهرستان رفسنجان

دکتر اقامحمدحسنی، احمدرضاصيادی

محموداسلامی

1382

362

بررسی شيوع مصرف سيگار وهيپرليپيدمی در جمعيت بالای 20 سال شهر رفسنجان

دکتر اسماعيلی، دکتر نوق 

محمدرضا دولت ابادی

1382

363

بررسی سطح CPR وشمارش لوکوسيتهای خون محيطی وارتباط ان با حوادث عروق کرونر در بيماران انژين صدری ناپايدار در پيگيری شش ماهه

دکتر اسماعيلی نديمی

طاهره کهنوجی، طيبه پورعلی 

1382

364

تعيين ميزان تاثير کاربامازپين در تسکين درد زانوی ناشی از استئوارتريت ومقايسه اثر ان با ديکلوفناک در بيماران مراجعه کننده به مطب تخصصی داخلی رفسنجان

دکتر محسن ميرزائی

فريبا هابيل زاده

1382

365

تعيين کاربرد جدول Finnson در تعيين پيش اگهی جراحی ديسک کمر در مرکز اموزشی درمانی از تير 81 تا بهمن 81

دکتر کريمی

مليحه حبيب الهی

1382

366

مطالعه اثر مصرف سيرخام بر ميزان قند خون وديگر فاکتورهای خونی در افراد دارای قند خون بالا

دکتر محمودی

مهديه گلچين

1382

367

تعيين شيوع دل دردهای مکرر در بچه های سن 15 - 9 سال دبستان وراهنمائی شهر رفسنجان

دکتر مسعود پور

ترانه مهاجری، لادن زينلی 

1382

368

بررسی ارتباط هيپوتيروئيدی اوليه نوزادی با اهتلالات عملکردی تيروئيد در وادران شهر رفسنجان سال 81

دکتر غلامرضا اسدی

علی رشيدی زرندی

1382

369

بررسی تسبتهای مختلف از نخلوط مس , موليبدن  وسلنيوم بر روی حافظه و وزن در موش صحرائی

دکتر اسدی، دکتر پورشانظری 

حسين محمدی، سعيدعلی نقی پور

1382

370

مقايسه نتايج دو روش دارو درمانی ايمی پرامين واکسی بوتينين کلرايد با ايمی پرامين وپلاسبو در بچه های انورتيک 12 - 6 ساله شهر رفسنجان

دکتر محمدجمالی

فرزانه جديدی، سيماکوشاراد

1382

371

بررسی شيوع فاميلی سکته قلبی در بيماران با سکته قلبی بستری شده در بخش CCU بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان در شش ماهه دوم 81 

دکتر نوق

حسن ماکيانی

1382

372

بررسی برخی Acute phase Reactant در بيماران مبتلا به CVA ايسکميک مغزی بستری شده در بخش مغز واعصاب مرکز اموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر ايرانمنش

درويش نژادشاهبداغی

1382

373

مقايسه اثر بالينی اسپری نازال دسموپرسين با ديکلوفناک سديم در درمان رنال کوليک ماشی از سنگ

دکتر محمدجمالی

فاطمه سالاری، مريم اطمينان 

1382

374

بررسی فراوانی باکتريهای بدست امده بتفکيک از نمونه ای ارسالی به ازمايشگاههای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان وتعيين حساسيت انتی بيوتيکی در سال 81

دکتر طباطبائی

حميدرضا جمالی

1382

375

بررسی فراوانی علت کاهش سطح هوشياری در بيماران بزرگسال بستری شده در مرکز اموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان

دکتر ايرانمنش

حميدرضا اتش فراز ، سهيلامحمودی

1382

376

مقايسه اندکسهای هماتولوژيک بين زنان هيپوتيروئيد , هيپرتيروئيد و يوتيروئيد شهر کرمان

دکتر جعفرزاده

نازنين ايزدی

1382

377

بررسی شيوع کودک ازاری در وابستگان به مواد افيونی مراجعه کننده به کلينيک ترک اعتياد خود معرف دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 82 - 81

دکترخلاصه زاده، محمدناظر

عبدالحميد ربانی

1382

378

بررسی فراوانی علل کاهش سطح هوشياری در کودکان زير 12 سال مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان سال 82

دکتر خان فخرائی

محسن فلاح پور

1383

379

بررسی شيوع استافيلوکوک کواگولاز منفی در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه انقلاب در سال 82

دکتر شيخ اسلام

خاطره باقری

1383

380

بررسی فروانی ضايعات لاکونرساب کورتيکال و عمقی در بيماران مبتلا به سکته مغزی ترومبوتيک همراه با ضايعه لاکونر بستری در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابيطالب رفسنجان سال 82

دکتر ايرانمش - دکتر فرهمند

مازيار  زينلی

1383

381

بررسی شيوع يافته های سونوگرافی در بيمارانيکه با درد RLQ شکم به اورژانس مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب (ع) در شش ماهه دوم سال 1382 مراجعه نمودند

دکتر مرجان امجدی- دکتر امير رهنما

راما راحمی

1383

382

بررسی شيوع ريسک فاکتورهای اصلی آترواسگلروز در افرادمبتلا به CAD مراجعه کننده به کلينيک های قلب شهر رفسنجان از اسفند 81 تا شهريور 82

دکتر حسين نوق

نجمه احمدی- فرنگيس ارسلانی

1383

383

بررسی تاثير مخلوط مس- موليبدن و سلينوم متناسب با مقادير موجود در مس سرچشمه در ايجاد کاتاراکت در موش صحرايی

دکتر محمدی - دکتر اسدی

وحيد محمدی

1383

384

تعيين فراوانی بيماريهای مادرزادی قلب در گروه سنی 13-5 سال در مدارس شهرستان رفسنجان سال 83-82

دکتر حسين نوق

غفاری- مريم کشتکار

1383

385

بررسی اثر نسبتهای مختلف از مس بر روی کاتاراکت در موش صحرايی

دکتر محمدی - دکتر اسدی

فرنوش شجاعی

1383

386

بررسی شيوع خشونت فيزيکی عليه زنان توسط همسر در وابستگان به مواد افيونی مراجعه کننده به کلينيک تخصصی ترک اعتياد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دکتر آقا محمدحسنی - آقای صيادی

يداله جلاليان

1383

387

بررسی اثر نسبتهای مختلف مس بر حافظه و وزن در موش صحرايی

دکتر غلامرضا اسدی- دکتر پورشانظری

فرشاد فرزاد امير ابراهيمی- مهدی الياسی

1383

388

ارزيابی آثار زيستی دوزهای کم پرترايکس در محدوده تشخيصی بر روی پاسخ های ايمنی سلول و هومورال در موش صحرايی BALB/C

دکتر مرتضوی- دکتر جعفرزاده

محمدحسين خسروی

1383

389

اثرات هيستوپاتولوژيک نسبتهای مختلف مس روی کبد ، کليه موش صحرايی نر

دکتر اسدی، دکتر رهنما

محمود دستوری

1383

390

بررسی فروانی نسبی عوامل موثر بر ناتوانی عملکرد در بيماران مبتلا به استو ارتريت زانو

دکتر سجادی

زهرا صالحی

1383

391

تعيين توزيع فروانی انواع روشهای جلوگيری از بارداری در خانم های مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نيک نفس و مراکز بهداشت شهری

دکتر امين زاده

ليلا وحيدی

1383

392

مقايسه اثر استروژن به دو روش تزريق داخل صفاقی وتزريق زير جلدی کاشت کپسول زير جلدی بر مرگ و مير و مدت زمان فاز V حملات صرعی ايجاد شده به روش کليندلنيگ شيميايی در موش صحرايی نر

دکتر پورشانظری

مجتبی گلزاری، منصوره السادات موسی کاظمی

1383

393

بررسی ميزان رضايمندی مراجعين به اورژانس بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) شهر رفسنجان درسال 1383

دکتر عباس اسماعيلی، آقای طباطبايی

فصيل اشرفی

1383

394

مطالعه ارتباط نمايه توده بدن با تمرکز ذهنی در کودکان دبستانی شهربابک

دکتر افشار خاص

الهام پورغريب شاهی، بتول شاه حسينی

1383

395

اثر استروژن و پروژسترون بر کنترل قلب و عروق در ناحيه هسته دسته منزوی (NTS) در موش صحرايی

دکتر پورشانظری

مهشب ميرزا

1383

396

مقايسه اثر اسپری ليدوکائين و تزريق ليدوکائين به عصب درسال پنيس عصب پشتی الت بر درد ناشی از ختنه در نوزادان

دکتر عابدين زاده

وحيد مشايخی

1383

397

مطالعه اثر ضد ميکروبی عصاره آبی سير بر برخی از باکتريهای عامل عفونتهای پوستی در انسان در محيط آزمايشگاه

دکتر محمودی، آقای آثار

جميله طاهرنژاد

1383

398

اثر 17 - بتا استراديول بر روی حافظه در موش صحرايی

دکتر پورشانظری

عباس عليرضا محمدی

1383

399

بررسی تغييرات داپلر سونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه ای در بيماران مبتلا به سکته مغزی ترومبوتيک بستری در بخش مغز و اعصاب بيمارستان علی ابن ابيطالب

دکتر ايرانمنش

کاظم عباسی

1383

400

بررسی کيفيت ميکروبی آب آشاميدنی در شهر رفسنجان سال 82-81

دکتر عباس اسماعيلی، آقای  شکرالله آثار

مهری ثمره موسوی

1384


منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 11737
 بازدید امروز : 1541
 کل بازدید : 26352571
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 1/4375
site map | home