دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

شماره

عنوان

استاد راهنما

دانشجو

تاريخ دفاع

1

بررسی دقت تشخيص آپانديسيت حاد بر مبنای مطالعه هيستوپاتولوژيک در 605 مورد آپانديسکتومی در رفسنجان در سال 1371

دکتر عليرضا علم

عليرضا نادری

1372

2

بررسی يافته های MRI در صدمات مغزی

دکتر مجيد متقی

محمود رهرو

1372

3

بازال سل کارسينوم پوست

دکتر حميرا معصومی

محمود آقايی افشار

1372

4

بررسی ميزان شيوع آنمی ميکروسيتوز در دختران مدارس راهنمايی رفسنجان

دکتر ميرشاهد شعبانی راد

معصومه منصوری

1372

5

مروری بر آتاکسی ها

دکتر شاهرخ آباديان

محمد علی پورميرزايی

1372

6

بررسی آترزی های دستگاه گوارش فوقانی و گزارش يک مورد آترزی دئودنوم

دکتر سيد تقی طباطبايی

محمد تقی شعرايی

1372

7

آميبيازيس و نماهای بالينی ويژه و آخرين روش های تشخيص آن

دکتر ميرشاهد شعبانی راد

احمد حبيبی

1372

8

مروری بر پوليپوزهای دستگاه وارش و گزارش يک مورد سندرم گاردنر

دکتر محمدعلی سجادی

محمدرضا عبدالهی

1372

9

مروری بر سندرم های ميوتونيک و گزارش يک مورد آن

دکتر شاهرخ آباديان

نعمت الله صوری

1372

10

بررسی شيوع عوامل خطرزای اصلی در بروز انفارکتوس ميوکارد در بخش C.C.U بيمارستان علی ابن ابی طالب(ع) رفسنجان

دکتر محمود امامی

محمدمهدی رئيسی دهکردی

1372

11

بررسی درصد شيوع آنمی فقر آهن در دختران دبيرستانی شهر رفسنجان

دکتر ناهيد مسعود پور

عليرضا ميرحسينی، زهرا امينيان

1372

12

بررسی درصد شيوع آنمی فقر آهن در پسران دبيرستانی شهر رفسنجان

دکتر ناهيد مسعود پور

محمد تقی قاسمی، مجيد مجيدی

1372

13

بررسی تومورهای بدخيم غدد بزاقی

دکتر محمد رضا اقبالی

رضا جاغوری

1372

14

مروری بر کاتاراکت و بررسی 300 مورد بيمار مراجعه کننده به بخش چشم بيمارستان مرادی شهرستان  رفسنجان

دکتر محمد رضا غفوری

احمد متشفيع

1372

15

بررسی عوارض پروستاتکتومی در 4 مورد بيمار در بيمارستان مرادی شهرستان رفسنجان

دکتر محمد جمالی

کوروش ديالمه

1372

16

هايفمای تروماتيک

دکتر الياس شمسی

محمد شفيعی

1372

17

مروری بر بروسلوز در بيماران بخش های عفونی- داخلی- اطفال

دکتر علی شيخ شعاعی

عليرضا ولی زاده

1372

18

مروری بر بيماری پمفيگوس فولياسه

دکتر زهرا محيط

مراد ديناوند

1372

19

بررسی 50 مورد اقدام به خودکشی بيماران ارجاعی به بيمارستان علی ابن ابی طالب(ع)

دکتر عزت ا... خالقی

محمد مجيد ذوالعين

1372

20

مروری                      و بستری تعدادی از بيماران بستری در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر سيد تقی طباطبايی

زهرا عسگری

1372

21

بررسی 110 کودک و نوزاد مبتلا به عفونت های ادراری بستری در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر سيد ابوالقاسم مساوات

اکبر نفر

1372

22

مروری بر انسداد روده و گزارش يک مورد آن

دکتر محمد علی علومی يزدی

ويدا يوسفيان

1372

23

بررسی عوارض شکمی بدنبال تروما در بيمارستان علی بن ابيطالب(ع) سالهای 1365 تا 1371

دکتر محمد علی علومی يزدی

ليلا کريمی

1372

24

بررسی سنگ های ادراری در بيماران بستری شده در بخش اورولوژی بيمارستان مرادی

دکتر محمد جمالی

رضا ميرزا محمدی

1372

25

مروری بر تشنج آبسن و بررسی تعدادی از مبتلايان به اين بيماری در بخش مغز و اعصاب بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر شاهرخ آباديان

سهيلا سالاری شهربابکی

1372

26

سردرد و افزايش و افزايش فشار داخل جمجمه ای و گزارش يک مورد جالب آن

دکتر حميدرضا بذرافشان

محمد سالاری

1372

27

بررسی و تحقيق در مورد بيماری آترواسکروز در بيمارستان مرادی و شفا

دکتر محمدرضا اقبالی

عاليه لشکری زاده

1372

28

بررسی علل ميکروسيتوز گلبول قرمز در دختران مدارس راهنمايی رفسنجان

دکتر ميرطاهر شعبانی راد

زهره نورانی

1372

29

بررسی يافته های بالينی و آزمايشگاهی در بيماران آسمی

دکتر سيد محمد علی سجادی

محمد صنعتی

1372

30

اوتيت ميانی مزمن تحت عمل جراحی قرار گرفته در بيمارستان های شفا کرمان و مرادی رفسنجان

دکتر محمدرضا اقبالی

مژگان تاج الدينی

1372

31

بررسی عوامل استرس های شغلی و ساير عوامل خطرزا در بروز انفارکتوس ميوکارد

دکتر عبدالله صابری

رضا حميدی صديق گيتی شريف

1373

32

بررسی بيماران مالاريايی سرپايی و بستری شده شهرستان رفسنجان

دکتر علی شيخ شعاعی

التفات خداوردی لو

1373

33

بررسی ارتباط آنزيم LDH1  با انفارکتوس قلبی و ديگر آنزيم های قلبی

دکتر عبدالله صابری

علی مظفری

1374

34

مروری بر کانسرهای مری و معرفی يک مورد مبتلا به کانسر مری

دکتر محسن ميرزايی

محبوبه حاج جعفر

1374

35

بررسی اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به تشنج

دکتر شاهرخ آباديان

محسن محسنی

1374

36

بيماريابی و بررسی علل بيماری های سيستم شنوايی 5224 نفر در دانش آموزان اول تا چهارم ابتدائی

دکتر محمدرضا اقبالی

محمد مظفری، حميد علمی، آذرميدخت شاهی، ميترا مهرابيان

1374

37

بررسی سه ساله موارد مسموميت سموم ارگانوفسفره

دکتر سيد محمدعلی سجادی

عين الله ترکمن نژاد، ليلا افشار

1374

38

بررسی سطح ويتامين B12 و اسيد فوليک در بيماران مبتلا به ويتيليگو

دکتر زهرا محيط

شهرام گودرزنژاد

1374

39

بررسی عوارض ديررس ديابت در 50 مورد بيمار بستری در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

سپهر مرادی نژاد

1374

40

بررسی بيماران مبتلا به سکته مغزی بستری شده در بخش مغز و اعصاب بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان

دکتر شاهرخ آباديان

معصومه مرادی، محمدعلی آزاد

1374

41

بيماری کاوازاکی

دکتر ابوالقاسم مساوات

شهرام سياسای

1374

42

تاثير شيردهی در جلوگيری از حاملگی در زنان واجدالشرايط منطقه نوق رفسنجان

دکتر ابوالقاسم مساوات

احسان رضوی، رامين اسلامی

1374

43

بررسی رابطه هورمون های آدرنوکورتيکوئيدها و کورتيزول در ارتباط با استرس های شغلی

دکتر سهراب صادقی، دکتر ميرطاهر شعبانی راد

محمود خرداد، مهدی غفاری

1374

44

بررسی ميزان شيوع عفونت ادراری 5339نفر از دانش آموزان مقاطع اول تا پنجم دبستان های شهر رفسنجان

دکتر سيد تقی طباطبايی

محسن دانشور کامران رزاقی، مهران حصارکی، داريوش ضيائی پور، عذرا طباطبايی، محسن بيضاوی، سعيد مهدی پور، شذا موسوی

1374

45

بررسی اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به پلورال افيوژن پذيرش ده در بخش داخلی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر محسن ميرزايی

کمال فرج الهی

1374

46

بررسی بيماران مبتلا به تومورهای مغزی بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر سهراب صادقی

مرضيه ابراهيميان

1374

47

بررسی بيماران مبتلا به تومور نخاعی بستری شده در بخش جراحی مغز و اعصاب

دکتر سهراب صادقی

مهدی شيخ

1374

48

شيوع دياپراش و عفونت کانديديايی و پيگيری و درمان در کودکان زير دو سال

دکتر زهرا محيط

مسعود قادی پاشا

1374

49

بررسی درصد شيوع سندرم پيش از قاعدگی و اثر درمانی ورزش بر pms

دکتر افسانه مرتضوی

عذرا آريا

1374

50

بررسی شيوع بيماری های مادرزادی قلب و روماتيسمی قلب در دانش آموزان رفسنجان

دکتر محمود امامی

کاظم انوری محمد علی قزاقی

1374

51

بررسی پنج ساله مصدومين مولتيپل ترومای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب (ع)

دکتر حميد کريمی

محمدعلی آقايی، بهمن پهلوان

1374

52

بررسی تشنجات تب دار کودکان 4 الی 8 سال بستری در بخش اطفال

دکتر ابوالقاسم مساوات

سيد محمد رحيمی مقدم، محمدمهدی قديمی، مريم فيض خادمی

1374

53

بررسی صحت تشخيص بالينی عفونت پنوموکوکی با انجام کشت حلق

دکتر ابوالقاسم مساوات

محدثه سيدی

1374

54

بررسی علل زردی نوزاد بستری در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر سيد علاءالدين علوی

ميترا مرجانی

1374

55

بررسی کيفيت پاپ اسمير در رفسنجان

دکتر افسانه مرتضوی

بابک پونکی، سيامک نوايی

1374

56

بررسی ميزان و پاره ای از علل تولد زودرس

دکتر سيد علاءالدين علوی

زهرا بذری کشتان، ناهيد صفائيان

1374

57

بررسی اوتيت خارجی

دکتر محمد حسين عزيزی

زمان نورانی

1374

58

بيماريابی بيماران سل در سطح مدارس راهنمايی پسرانه رفسنجان

دکتر صديقه امينی رنجبر

شهرام نعمت الهی، حامد زحمتکش، مسعودخليلی

1374

59

بررسی بيماران مبتلا به هماتوم داخل جمجمه بدنبال ضربه

دکتر سهراب صادقی

مجيد بهشتی پور، مهدی صابری

1374

60

بررسی توزيع بخشی از عوامل موثر بر بيماری AMD در بيماران مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکی مرادی رفسنجان از 1/5/73 لغايت 25/12/73

دکتر محمدرضا غفوری

علی اکبر بيدکی

1374

61

بررسی حساسيت و دقت سونوگرافی در بخش بيماری های کيسه صفرا

دکتر مسعود وفاپور

سيد اکبر حسينی

1374

62

بررسی موارد ثبت شده بيماری سل در مرکز بهداشت رفسنجان در طی 8 سال

دکتر محسن ميرزايی

حسين کاظمی پور

1374

63

بررسی ميزان دانش، بينش و عملکرد(Kap) بهورزان خانه های بهداشت شهرستان رفسنجان در تنظيم خانواده

دکتر سيد علاءالدين علوی

سيد احمد شجاعت الحسينی، ابوالفضل شاکرپور، منصور اثنی عشری

1374

64

بررسی سه مورد انواژيناسسيون در آذر ماه 73 در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر ناهيد مسعودپور

محمد ميرهاشمی

1374

65

مروری بر آرتريت تمپورال و معرفی يک مورد بيمار مبتلا به آرتريت تمپورال

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

ميترا خدابخشی

1374

66

بررسی دو مورد ليپوسارکوم گزارش شده تا تابستان 74 در بخش آسيب شناسی

دکتر حميد کريمی

رضا خوسفی بيرجندی

1374

67

بررسی 10 مورد بيماری سل ستون فقرات بيماران بستری در بخش مغز و اعصاب بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر سهراب صادقی

شيدا تقی زاده ماکويی

1374

68

بررسی ترومای ستون فقرات بيماران بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر سهراب صادقی

فرحناز آل محمود

1374

69

مروری بر بيماران آسم و بررسی کودکان تا 12 سال مبتلا به آسم بستری در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان در سال 73

دکتر صديقه امينی رنجبر

بهاره اميراصلانی

1374

70

بررسی بيماران تيفوئيدی بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) از نظر علائم بالينی تشخيص درمان طی مدت 5 سال

دکتر محمد نساجی زواره

سعيد کوهی فائق

1374

71

بررسی بيماران مبتلا به خونريزی دستگاه گوارش فوقانی در سال 1373

دکتر محسن ميرزايی

وحيده خادم حسينی

1374

72

بررسی بيماران مبتلا به انسداد روده باريک بستری شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر مسعود وفاپور

سراج شيخ کانلو، سيما گيتی فر

1374

73

بررسی بيماری تری ژمينال نورانژيا و گزارش چهار مورد مراجعه کننده به بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر شاهرخ آباديان

علی قربان

1374

74

بررسی آماری تغييرات پاتولوژی ضايعات آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) از اول مهر 71 لغايت مهر 74

دکتر رامين آذرهوش

ساسان حسينخانی، فاطمه حسينی

1374

75

بررسی ميزان شيوع اختلال رفتاری ADHD در دانش آموزان مقطع ابتدايی شهرستان رفسنجان

دکتر عزت الله خالقی

مجتبی معتمدی، سيد مسعود طباطبايی

1374

76

بررسی ميزان فشار روانی(استرس) اضطراب در کارورزان پزشکی

دکتر محمد خاکساری راد

سيد عباس موسوی

1374

77

بررسی 2 ماهه شيوع آپانديسيت حاد در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان

دکتر مسعود وفاپور

فرهاد اميرصدقی

1374

78

بررسی علل تنگی نفس در بيماران بستری شده در بخش داخلی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

محسن موسوی، حسنعلی اکبری

1374

79

بررسی بيماران مبتلا به کله سيستيت از اول مهرماه 1373 به مدت شش ماه

دکتر حميد کريمی

نيلوفر جهانگير، کتايون رياضی

1374

81

اندازه گيری سطح افلاتوکسين B1 در سرم کارگران شاغل در کارگاه ضبط پسته

دکتر سيد محمد علی سجادی

رويا آبائی مهدی حاج رضايی

1374

82

بررسی ميزان شيوع افسردگی در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دکتر عزت الله خالقی

زبيده ولی پور سيما جوانمردی

1374

83

بررسی توزيع فراوانی پاره ای از علل مرگ و مير نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) از مهر 1374-1373

دکتر صديقه امينی رنجبر

محبوبه پوردستان

1374

84

مروری بر ديسپلازی های استخوان گزارش يک مورد سندرم پيکنوريس استئوزين

دکتر جماعتی

مسعود رياضی تهرانی

1374

85

بررسی بيماران شيگلوز و معرفی موراد نادر آن در شير مادرخواران زير شش ماه در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر امينی رنجبر

محمدرضا اميدراد

1374

86

بررسی شيوع علل آرتريت در بيماران بستری شده در بخش داخلی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) از 1/1/73 تا 31/6/74

دکتر حميدرضا رشيدی نژاد

مريم توکلی

1375

87

مطالعه پاره ای از عوامل موثر بر سرطان مثانه در مراجعه کنندگان مبتلا به اين نوع سرطان در بيمارستان های شهر رفسنجان از تاريخ 30/11/75 تا 30/11/74

دکتر محمد جمالی

رضا جواهر

1375

88

بررسی پيتريانيسم آلبا

دکتر زهرا محيط

منصور اثنی عشری، عظيم ناطقی

1375

89

مروری بر تومورهای صاف معده و گزارش يک مورد ليوموبلاستوما

دکتر رامين آذرهوش

بهزاد رهبری

1375

90

بررسی شش ماهه همراهی هليکوباکترپيلوری با اولسر پپتيک در بيماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر جماعتی

فرزانه خداداديان

1375

91

بررسی قد و وزن پسران دانش آموز مدارس راهنمايی شهر رفسنجان

دکتر سيد محمد علی سجادی

سيد جمال نوربخش

1375

92

بررسی نتايج کشت آنتی بيوگرامهای انجام شده در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر ميرطاهر شعبانی، دکتر سهراب صادقی

بابک نواب پور، ندا تمنا

1375

93

مقايسه اندکس های اسپيرومتری بيماران فشار خونی که به دنبال مصرف داروهای مهارکننده آنزيم مبدل آنژيوتامايسين دچار سرفه شده اند

دکتر محمود افتخارزاده

محمد اندواری

1375

94

نتايج رنگ آميزی آهن در نمونه برداری مغز استخوان

دکتر رامين آذرهوش

عليرضا عرب عليدوستی

1375

95

بررسی توزيع فراوانی آرتريت های بروسلايی در کودکان بستری در بخش اطفال

دکتر صديقه برفه ای

اميرحسين معينی

1375

96

بررسی علائم بيماران مبتلا به فتق ديسک مهره ای

دکتر سهراب صادقی

رضا مصطفايی

1375

97

بررسی نتايج تست های آزمايشگاهی کودکان مبتلا به تشنج بستری در بخش اطفال

دکتر ناهيد مسعودپور

محمدحسين امينی

1375

98

اثر ليدوکائين در بی دردی های رژيم های پس از عمل

دکتر محمود فرحبخش

فرزانه ترنجی

1375

99

بررسی QTdepression با آريتمی های اوليه بطنی در بيماران سکته حاد قلبی

دکتر محمود افتخارزاده

فدرا فريدونی، مصطفی آگاه

1375

100

بررسی حساسيت تست گلوکز، دو ساعت بعد از غذا در ارزيابی تحمل گلوکز

دکتر ميرطاهر شعبانی راد

مهيندخت قنبری

1375


منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 9288
 بازدید امروز : 400
 کل بازدید : 25656128
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 1/8595
site map | home