دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩ -
home
mail
sitemap
»
صفحه اصلی > دانشکده پزشکی > گروه‌های آموزشی علوم پایه > گروه پزشکی اجتماعی 

گروه پزشکی اجتماعی

 تاریخچه، تعریف و نقش پزشکی اجتماعی:

از انقلاب صنعتی و توسعه روز افزون شهرنشینی، مشکلات سلامتی جدیدی دامنگیر جوامع شد. پزشکی اجتماعی برای نخستین بار دراروپا ( اواخر قرن نوزدهم) به عنوان یک تخصص مطرح شد و مفاهیم و روش های آن در طول صد سال گذشته توسعه یافت. کرسی پزشکی اجتماعی در سال 1942 در دانشگاه آکسفورد ایجاد شد و به دنبال آن دانشگاه های دیگر انگلستان هم کرسی های دیگری به آن اختصاص دادند. رشته تخصصی پزشکی اجتماعی در ایران برای اولین بار در دهه پنجاه در دانشگاه شیراز راه اندازی شد ولی متاسفانه پس از چند دوره پذیرش دستیار تا سال 1357 متوقف گردید. این رشته مجددداً پس از انقلاب اسلامی از سال 1363 ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیگر دانشگاهها راه اندازی شد. پزشکی اجتماعی با خصلت میان رشته ای خود وظیفة مطالعه سلامت و بیماری را در جوامع بشری از طریق شناخت نیاز های سلامتی، طراحی مداخلات، اجرا و ارزیابی آن ها بر عهده دارد. در پزشکی اجتماعی، جامعه، جایگزین فرد بیمار، به عنوان کانون اصلی توجه قرار می گیرد و به همین دلیل افرادی که در جست و جوی مراقبت های پزشکی نیستند نیز، از آن برخوردار می شوند.
این گروه در تربیت  نیروی انسانی در جهت افزایش دانش ، مهارت و توانمندی لازم در شناخت، برنامه ریزی، حل مشکلات بهداشتی و درمانی و نیز انجام خدمات درمانی و بهداشتی نقش موثر دارد. این گروه توانسته است موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی از نیمسال اول 1390 و MPH از نیمسال دوم سال 1390 گردد.
فعالیت رشته  اپیدمیولوژی با 4 نفر دانشجو شروع شده است. و در حال حاضر در رشته کارشناسی ارشد 10 نفر دانشجو در حال تحصیل می باشند.
در حال حاضر در رشته  MPH 8 نفر دانشجو در حال تحصیل می باشند.

 

مدیر گروه: دکتر رضا وزیری‌نژاد
استاد اپیدمیولوژی

رایانامه: rvazirinejad@yahoo.co.uk

اطلاعات تماس گروه:
صندوق پستی: 835-77175
تلفن: 00983915234003
فاکس: 00983915225209
رایانامه: rvazirinejad@yahoo.co.uk

 

اعضای هیأت علمی و کارشناسان گروه:  

ردیف

 نام و نام خانوادگی

درجه

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

 CV 

رایانامه

1 دکتر عباس اسماعیلی
دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط دانشیار esmailiabbas@yahoo.com
2 دکتر رضا وزیری‌نژاد دکتری تخصصی (PhD) اپیدمیولوژی استاد - rvazirinejad@yahoo.co.uk
3 دکتر محسن رضاییان
دکتری تخصصی (PhD) اپیدمیولوژی استاد moeygmr2@yahoo.co.uk
4 دکتر محمود شیخ‌فتح‌اللهی دکتری تخصصی (PhD) آمار حیاتی استادیار mamoosh502002@yahoo.com
5 زینت سالم
کارشناسی ارشد علوم تغذیه مربی هیئت علمی zinatsalem@yahoo.com
6 دکتر محمد اسدپور
دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت استادیار asadpoor1@yahoo.com
7 دکتر سید ضیاء طباطبایی
PhD مدیریت خدمات بهداشتی استادیار  seyedzia2003@yahoo.com
8 دکتر فاطمه اکرمی مهاجری دکتری تخصصی PhD بهداشت و کنترل مواد غذایی  استادیار    
9 لیلا حیدری‌نژاد کارشناسی بهداشت حرفه‌ای کارشناس -  


 دروس ارائه شده به وسیله گروه پزشکی اجتماعی: 

نام درس

تعداد واحد

نظری یا عملی

رشته - مقطع

محل تشکیل کلاس

بهداشت عمومی1

2

نظری

پزشکی- علوم پایه

دانشکده پزشکی

بهداشت عمومی 3

2

نظری

پزشکی- علوم پایه

دانشکده پزشکی

تغذیه

2

نظری

پزشکی- علوم پایه

دانشکده پزشکی

کارآموزی بهداشت

2

نظری- عملی

پزشکی

گروه پزشکی اجتماعی- فیلد آموزشی

کارورزی بهداشت

4

نظری عملی

پزشکی- بالینی

گروه پزشکی اجتماعی- فیلد آموزشی

جمعیت شناسی و دانش خانواده

1

نظری

پزشکی-علوم پایه

دانشکده پزشکی

جمعیت شناسی و دانش خانواده

1

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

جمعیت شناسی و دانش خانواده

1

نظری

پرستاری- فوریت های پزشکی

دانشکده پرستاری

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

2

نظری

علوم آزمایشگاهی

دانشکده پرستاری

بهداشت

2

نظری

اتاق عمل

دانشکده پرستاری

سلامت عمومی دهان و دندان

2

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

رساله

2

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان و دندان

1

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

تغذیه و رژیم درمانی

2

نظری

پرستاری

دانشکده پرستاری- مامائی

تغذیه مادر و کودک

2

نظری

مامائی- کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

تغذیه درمانی مادر و کودک

2

نظری

مامائی - کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

دروس ارائه شده به وسیله گروه آمار و اپیدمیولوژی: 

نام درس

تعداد واحد

نظری یا عملی

رشته - مقطع

محل تشکیل کلاس

آمار حیاتی

2

نظری

پزشکی

دانشکده پزشکی

آمار  و روش تحقیق

2

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

روش تحقیق 1

1

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

روش آمار زیستی

2

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

آمار حیاتی

2

نظری

مامائی ناپیوسته- کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار حیاتی

2

نظری

مامائی پیوسته- کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار حیاتی

2

نظری

علوم آزمایشگاهی

دانشکده پرساری- مامائی

آمار و روش تحقیق

5/1

نظری

هوشبری

دانشکده  پرستاری -مامائی

آمار

1

نظری

اطاق عمل

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار

1

نظری

رادیولوژی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار و روش تحقیق

2

نظری

مامائی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار

2

نظری

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

دانشکده پرستاری- مامائی

بهداشت عمومی2(اصول اپیدمیولوژی)

2

نظری

پزشکی- علوم پایه

دانشکده پزشکی

بهداشت 4 (آمار حیاتی)

2

نظری

پزشکی بالینی

دانشکده پزشکی

بهداشت 5 (اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران)

2

نظری

پزشکی- بالینی

دانشکده پزشکی

اصول اپیدمیولوژی

2

نظری

پرستاری

دانشکده پرستاری- مامائی

اصول اپیدمیولوژی

2

نظری

مامائی- کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

 دروس رشته‌های کارشناسی ارشد:

نام درس

تعداد واحد

نظری یا عملی

رشته - مقطع

محل تشکیل کلاس

آمار زیستی یک

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار زیستی دو

2

نظری

ارشد اپبیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار ناپارامتری

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

روش های آماری در اپیدمیولوژی

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار

2

نظری

ارشد فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار

2

نظری

ارشد ایمونولوژی

دانشکده پزشکی

روش تحقیق

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اصول اپیدمیو لوژی

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

روش های اپیدمیولوژی

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اطلاع رسانی پزشکی

1

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

روش تحقیق

2

نظری

ارشد بیوشیمی

دانشکده پزشکی

روان شناسی رفتار سالم

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

روش تحقیق در آموزش بهداشت

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

اطلاعات بهداشتی

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

آموزش بهداشت 1

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

ارتباط در آموزش بهداشت

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

آمار

2

نظری

ارشد پرستاری

دانشکده پزشکی

 دروس رشته‌ MPH:

 

نام درس

تعداد واحد

نظری یا عملی

رشته - مقطع

محل تشکیل کلاس

مبانی اپیدمیولوژی و روش تحقیق

3

نظری

MPH

دانشکده پزشکی

ساختار  عملکرد در نظام سلامت ایران و جهان

2

نظری

MPH

دانشکده پزشکی

اصول مدیریت عوامل خطر زایی سلامت- ارزیابی جامعه و تشخیص مشکل

2

نظری

MPH

دانشکده پزشکی

اصول ارتقا و ترویج سلامت

1

نظری

MPH

دانشکده پزشکی

تعریف و کارکرد پزشکان خانواده

1

نظری

MPH

دانشکده پزشکی

درمان سرپائی بیماری های شایع بزرگسالان در ایران

3

نظری

MPH

دانشکده پزشکی

 امکانات و تجهیزات:
 - کتابخانه
- کامپیوتر (6 دستگاه)
- پرینتر (4 دستگاه)
- اسکنر (1 دستگاه)
- دسترسی به اینترنت تمام اعضاء گروه
- نور سنج (مدل TES 1336)
- صداسنج- (مدل TES- 1351)
- کلرسنج
- PH-M (مدل PH-206)

 

طرح درس‌ها و برنامه اساتید گروه پزشکی اجتماعی:
۱- طرح درس دوره کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
۲- دفترچه ثبت فعاليت کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
۳- طرح درس دوره کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
۴- دفترچه ثبت فعاليت کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
۵- طرح درس بهداشت ۱ رشته‌ی پزشکی
۶- طرح درس بهداشت عمومی رشته‌ی دندان‌پزشکی
۷- طرح درس بهداشت عمومی رشته‌ی فوريت‌های پزشکی
۸- طرح درس جمعيت‌شناسی و تنظيم خانواده    
۹- تغذیه برای رشته پزشکی

۱۰- تغذیه برای رشته دندانپزشکی
۱۱- تغذیه برای رشته مامایی
۱۲- تغذیه مادر و کودک برای رشته مامایی
۱۳- تغذیه برای رشته پرستاری
۱۴- ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کارشناسی ارشد
۱۵- آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کارشناسی ارشد
۱۶- بهداشت برای رشته اتاق عمل
۱۷- برنامه و طرح درس دوره کارآمورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
۱۸- برنامه و طرح درس دوره کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
۱۹- جمعیت‌شناسی یرای رشته‌های پیراپزشکی
۲۰- بهداشت عمومی برای رشته علوم آزمایشگاهی
۲۱- 
اصول اپیدمیولوژی برای رشته مامایی 
۲۲- اصول اپیدمیولوژی برای رشته پرستاری 
۲۳- 
دفتر ثبت کارورزی بهداشت 
۲۴- 
دفتر ثبت کارآموزی بهداشت 
۲۵- برنامه هفتگی اساتید گروه پزشکی اجتماعی، آمار و اپیدمیولوژی 

 

فایل‌های آموزشی:
۱
- اصول و اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه  
۲- اطلاعات بهداشتی و زیج حیاتی
PPT
۳- هدف‌های توسعه هزاره PPT
۴- پیشگیری PPT
۵- تیم بهداشتی PPT
۶- سیستم شبکه در نظام خدمات بهداشتی ایران PPT
۷- عوامل موثر بر سلامتی PPT
۸- کارگاه آموزش سلامت مرداد و شهریور ماه 91 PPT
۹- کارگاه بازار یابی سلامت مرداد 91 PPT
۱۰- کارگاه جلب حمایت همه جانبه مرداد ماه و شهریور 91 PPT
۱۱- وظایف پزشک خانواده PPT
۱۲- لاگ‌بوک نهایی کارآموزی بهداشت دانشجویان پزشکی 
۱۳- مقاله: مروری بر ابعاد گوناگون دانشکده‌های پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع

۱۴- مقدمه‌ای بر کاربرد اپيدميولوژی در برنامه‌ریزی‌های بهداشتی PPT
۱۵- مراقبت PPT
۱۶- فرم معاینات
۱۷- برنامه‌های بهبود وضعيت تغذیه - خانم سالم PPT
۱۸- مشاوره و برنامه‌ریزی در برنامه های بهداشتی - آقای دکتر محمد اسدپور PPT
۱۹- مقدمه‌ای بر کاربرد اپيدميولوژی در برنامه‌ریزی‌های بهداشتی - آقای دکتر محسن رضائیان PPT
۲۰- شیوه زندگی سالم - آقای دکتر محمد اسدپور PPT
۲۱- سلامت روان - آقای رضا رحیمی PPT
۲۲- پژوهش در نظام بهداشتی - دکتر محسن رضائیان PPT 
۲۳-   بهداشت دهان و دندان آقای دکتر معتمدی - بخش‌یکم
؛ بخش دوم ؛ بخش سوم ؛ بخش چهارم
راهنمایی:  ابتدا هر چهار بخش را دانلود و روی کامپیوتر ذخیره کنید. سپس هر ۴ فایل را انتخاب و با استفاده از برنامه winrar آنها از حالت فشرده خارج کنید که در پایان به صورت یک فایل پاورپوینت استخراج خواهد شد.

 

منو پزشکی
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
خدمات تحت وب
خدمات الکترونیک
site map | home | english site