دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

فهرست مجلات تاييد شده از سوي کميسیون نشریات علوم پزشکی کشور
(نشریات دارای رتبه علمی - پژوهشی)

کد نشریه

عنوان

تاریخ تصویب

تاریخ اعتبار

۱

پژوهش در پزشکی

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۲

Medical journal of the islamic republic of iran

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۳

Iranian Journal of medical sciences

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۴

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۵

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۶

مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۷

طب و تزکیه

خرداد ۷۴

۲۹/۱۲/۸۸

۸

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۹

DARU JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۱

پزشکی قانونی

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۲

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۳

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۴

Urology journal

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۵

Acta Medica Iranica

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۱۶

مجله پزشکی هسته ای ایران

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۷

بینا

مهر ۷۵

۳۱/۶/۸۹

۱۸

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

دی ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۱۹

پژوهنده

تیر ۷۶

۲۹/۱۲/۸۸

۲۰

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۱

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۲

مجله پزشکی کوثر

مرداد ۷۶

۲۹/۱۲/۸۸

۲۳

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۴

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۵

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دی ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۶

دانشور پزشکی

دی ۷۶

۲۹/۱۲/۸۸

۲۷

Journal of Researchin Medical Sciences

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۲۸

مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۲۹

فیض

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۳۰

مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

اردیبهشت ۷۷

۲۹/۱۲/۸۸

۳۱

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۳۲

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی

اردیبهشت ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۳۳

مجله حکیم

مرداد ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۴

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آذر ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۳۵

مجله علوم پزشکی مدرس، فصلنامه پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دی ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۶

Iranian Biomedical Journal(IBJ)

دی ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۷

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۳۸

Archives of Iranian Medicine

آذر ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۹

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران

آذر ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۴۰

مجله غدددرون ریز ومتابولیسم ایران

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۱

Yakhteh

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۲

علوم دارویی

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۳

مجله گوش. گلو . بینی و حنجره ایران

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۴

مجله بیماریهای پوست ایران

اسفند ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۴۵

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۶

ره آورد دانش

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۴۷

کومش

آذر ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۴۸

Iranian Red Crescent Medical Journal

آذر ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۴۹

فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری

آذر ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۵۰

Iranian Journal of Public Health

فروردین ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۱

علوم پایه پزشکی ایران

اسفند ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۵۲

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۵۳

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۴

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۵

توانبخشی

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۶

Iranian Journal of Ophthalmology

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۷

طب جنوب

آبان ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۸

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)

آذر ۸۰

۲۹/۱۲/۸۸

۵۹

Iranian Heart Journal

آبان ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۶۰

فصلنامه علمی پژوهشی بهبود

مهر ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۱

گیاهان دارویی

آبان ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۲

Iranian Journal Of Allergy Asthma and Immunology

آبان ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۳

پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۴

(TANAFFOS (Respiration

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۵

طبیب شرق، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۶

آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

بهمن ۸۱

۲۹/۱۲/۸۸

۶۷

مجله پزشکی هرمزگان

خرداد ۸۲

۲۹/۱۲/۸۸

۶۸

دیابت و لیپید ایران

خرداد ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۶۹

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مهر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۰

مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی

مهر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۱

Journal of Medical Education

مهر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۲

یافته

مهر ۸۲

۲۹/۱۲/۸۸

۷۳

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۴

مجله دانشکده پزشکی مشهد

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۵

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۶

Iranian Journal Of Pharmaceutical Research (IJPR)

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۷

طب نظامی

اسفند ۸۲

۲۹/۱۲/۸۸

۷۸

ارمغان دانش

خرداد ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۷۹

Iranian Journal of Radiation Research (IJRR)

تیر ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۰

افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

خرداد ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۱

مجله علوم تشریح ایران

خرداد ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۲

تحقیقات پزشکی

خرداد ۸۳

۱۸/۳/۸۵

۸۳

تازه های علوم شناختی

آبان ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۴

جراحی استخوان و مفاصل ایران

آبان ۸۳

۲۹/۱۲/۸۸

۸۵

Iranian Journal of Radiology

آبان ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۶

بیماری های کودکان ایران

آبان ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۷

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۸

مجله زنان و مامایی و نازائی ایران

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۹

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۹۰

Journal of Dentistry

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۹۱

خون

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۲

Iranian Journal of Immunology

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۳

مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۴

International Journal of Endocrinology and Metabolism

خرداد ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۹۵

جراحی ایران

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۶

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام

خرداد ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۹۷

گوارش

تیر ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۸

فیزیک پزشکی ایران

تیر ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۹۹

Iranian Journal Of Pharmacology And Therapautics

تیر ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۰

Iranian Journal of Reproductive Medicine

تیر ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰۱

علوم پزشکی آزاد

تیر ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰۲

علوم مغز و اعصاب ایران

مرداد ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۳

Iranian Journal OF Environmental Health Sciences & Engineering

شهریور ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰۴

شنوایی شناسی

خرداد ۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۰۵

لیزرپزشکی

خرداد ۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۶

Shiraz E Medical Journal

مرداد ۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۷

آریا آترواسکلروزیس

مرداد ۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۸

مجله پرستاری ایران

۴/۶/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۰۹

مجله دندانپزشکی شیراز

۴/۶/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۱۰

Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences

۸/۷/۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۱۱

گام های توسعه در آموزش پزشکی

۷/۱۱/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۱۲

مدیریت سلامت

۷/۱۱/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۱۳

اپیدمیولوژی ایران

۵/۱۲/۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۱۴

اصول بهداشت روانی

۹/۲/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۵

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۹/۲/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۶

Iranian Journal of Child Neurology

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۷

Iranian Journal Of Psychiatry

۵/۳/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۱۸

Iranian Endodontic Journal

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۹

The Journal of Tehran university Heart Center

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۲۰

Iranian Journal of Medical Hypothesis & Ideas (Electronic Journal)

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۲۱

مدیریت اطلاعات سلامت

۲/۴/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۲

Iranian Journal of Pathology

۵/۳/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۳

Hepatitis Monthly

۵/۶/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۴

حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۵

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۶

سالمند

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۷

مجله دانشکده پزشکی جهرم

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۸

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۹

مجله میکروب شناسی ایران

۲/۴/۸۷

۲/۴/۸۸

۱۳۰

Iranian Journal of Parasitology

۲/۴/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۱

Iranian Journal of Kidny Diseases

۲/۴/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۲

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

۲/۴/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۳

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

۵/۵/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۴

Iranian Journal of Fertility & Sterility

۶/۷/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۵

تحقیقات علوم رفتاری

۶/۷/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۶

سلامت کار ایران

۵/۹/۸۷

۵/۹/۸۸

۱۳۷

پژوهش پرستاری

۵/۹/۸۷

۵/۹/۸۸

۱۳۸

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

۵/۹/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۹

Iranian Journal of CANCER Prevention

۵/۹/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۴۰

Journal of OPHTHALMIC & VISION RESEARCH

۷/۱۰/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۴۱

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

۷/۱۰/۸۷

۷/۱۰/۸۸

۱۴۲

Iranian Journal of Orthodontics

۵/۱۱/۸۷

۵/۱۱/۸۸

۱۴۳

Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases

۳/۱۲/۸۷

۳/۱۲/۸۸

۱۴۴

International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research

۵/۲/۸۸

۵/۸/۸۸

۱۴۵

فصلنامه دانش و تندرستی

۵/۲/۸۸

۵/۲/۸۹

۱۴۶

Iranian Journal of Blood and Cancer

۵/۲/۸۸

۵/۸/۸۸

۱۴۷

Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases

۳/۵/۸۸

۳/۵/۸۹

۱۴۸

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

۲/۸/۸۸

۲/۸/۸۹

۱۴۹

پرستاری مراقبت ویژه

۲/۸/۸۸

۲/۸/۸۹

۱۵۰

سلامت و محیط

۲/۸/۸۸

۲/۸/۸۹

۱۵۱

Iranian Journal of Microbiology

۳۰/۸/۸۸

۳۰/۸/۸۹

۱۵۲

Iranian Journal of Virology

۸/۱۲/۸۸

۸/۱۲/۸۹

 

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 6162
 بازدید امروز : 389
 کل بازدید : 25656117
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 1/6563
site map | home